Utrechts straten

Wateroverlastkaart in de maak

Extreme droogte en hevige slagregens zijn twee kanten van dezelfde medaille, weten meteorologen: het veranderende klimaat kent sterkere schommelingen. Bluelabel, waarin Achmea, Royal Haskoning DHV en Nelen & Schuurmans samenwerken, publiceerde eind juli aan de hand van openbare data waar waterschade op de loer ligt. ‘In de Binnenstad loopt ruim een derde van de huizen risico: zoek het kaartje via bluelabel.net’, vertelt woordvoerder Bertwin Tiemersma van Bluelabel. ‘Daarbij houden we een slag om de arm. Misschien heeft een gemeente wel preventieve maatregelen getroffen, maar weten wij daar niet van.’

Utrecht zegt op de gemeentelijke website onder meer dat her en der gestraat wordt met klinkers die water makkelijk in de bodem laten zakken. ‘Straatstenen alleen gaan niet helpen’, zegt Tiemersma. ‘Wat is de hoogte van drempels, wat kan de riolering aan? Stukken grond moeten anders worden ingericht. Rotterdam is hét voorbeeld, die stad doet dat met waterpleinen.’

Ook burgers moeten aan het werk. Weg met de betegelde tuin, die geen water vasthoudt. ‘Maar’, zegt Tiemersma, ‘stel dat iemand zijn tuin ophoogt en er gras in legt, dan moet hij dat ook bij de gemeente kunnen gaan vastleggen. Tegelijkertijd heeft zo’n actie weinig zin als die tuin nu net het laagste punt van de straat is waar alle water sowieso naartoe loopt. Al hoeft de gemeente dan ook weer niet de hele straat aan te pakken. Het is dus echt een gezamenlijk probleem van overheid, inwoners en bedrijven.’

Stresstest
Volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie moet voor eind 2019 elke gemeente een stresstest hebben uitgevoerd welke gebieden het meest risico lopen op wateroverlast. In reactie hierop zegt een woordvoerder van de gemeente Utrecht dat men werkt aan een uitgebreider model van de landelijke stresstest. ‘Als onderdeel van de stresstest komt er een wateroverlastkaart. Deze geeft nauwkeurig aan welke gebouwen gevaar lopen bij (toekomstige) wateroverlast en welke maatregelen nodig zijn om wateroverlast te voorkomen.’ De wateroverlastkaart verschijnt rond de herfst.


Minibosjes
Een andere maatregel om wateroverlast tegen te gaan, is het aanplanten van minibossen. Utrecht is een van de twaalf gemeentes die dit gaat doen, samen met IVN en Utrecht Natuurlijk. Deze minibosjes zorgen voor vergroening van verstedelijkte gebieden én kunnen extra water opnemen bij extreme regenbuien. In Utrecht komen vier minibosjes. Vanaf oktober gaat de gemeente op zoek naar initiatiefnemers. Bewoners van de Binnenstad kunnen hiervoor contact opnemen met het Wijkbureau. •


Geschreven door Anne Pols en Marianne Coopmans.

Uit de Binnenstadskrant nummer 4, 2018.


<< terug naar overzicht