Utrechts straten

Voetgangersgebied Oudegracht: 2x oproep tot actie

23 juli 2020
Ineke Inklaar

 

De afsluiting van de Oudegracht voor fietsers en auto’s heeft geleid tot twee initiatieven van buurtbewoners. Anke Colijn Remming is een petitie begonnen: ze vraagt de gemeente de Oudegracht tussen Smeebrug en Hamburgerbrug te schrappen als voetgangersgebied. Buurtbewoners ontvingen een brief daarover in de bus. Kort daarna viel er een andere brief in de bus, ook van een buurtbewoner, die een initiatiefgroep Oudegracht-Zuid wil oprichten om een visie op dat deel van het Museumkwartier te ontwikkelen.


Colijn Remming wil mensen opporren zich in te zetten om woningen bereikbaar te houden voor auto’s, doorgaand verkeer buiten de grachten om te sturen en te voorkomen dat de Oudegracht-Zuid wordt opgeofferd aan horeca. Ze roept op lid te worden van bewonersplatform Oudegracht-Zuid.


Toen de Oudegrachtbewoonster op een ochtend uit haar raam keek, zag ze op een bord dat ‘haar’ stuk gracht was afgesloten voor doorgaand verkeer. ‘Een week later kreeg ik een brief hierover in de bus.’ Ze is er niet blij mee. ‘Ik loop slecht, kan dat maar een paar minuten volhouden. Voor mij zou het fijn zijn als ik met de fiets boodschappen zou kunnen rijden.’

 

Petitie Oudegracht 2Foto door Ineke Inklaar


Volgens haar geldt dat voor meer mensen: ‘Denk maar aan bewoners die even voor de deur zware spullen willen laden of lossen, aan ouders met kleine kinderen of anderen die simpelweg over de gracht de stad in willen rijden.’


Aanleiding voor haar actie was het bezoek van een elektricien. ‘Die kwam voor een klus bij mij en kon nog net zijn auto parkeren. Toen hij om 14 uur wilde wegrijden, kon hij er niet meer door. Hij heeft zijn andere klanten van die dag moeten afbellen.’ Op 23 juli heeft ze 100 handtekeningen binnen. Eind augustus wil ze die aan de gemeente aanbieden. Colijn Remming pleit voor het opmaken van een nieuwe visie die bewoners en ondernemers van de Oudegracht-Zuid, ondersteund door de gemeente, samen bedenken. Deze visie kan later in de Omgevingswet worden vertaald en uitgevoerd.

 

‘Niet zo snel’
De tweede brief gaat uit van een andere benadering. Daarin staat: ‘De tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied zorgt ervoor dat het idee van de gemeente om de Oudegracht autoluw/autovrij te maken misschien wel versneld wordt ingevoerd, zonder dat daarvoor een goed uitgewerkt plan bestaat en zonder dat zorgvuldig de belangen en ideeën zijn meegewogen van onder andere bewoners.’ Hij signaleert dat er voor Oudegracht-Zuid nu twee belangrijke dingen spelen: de tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied en het opstellen van de omgevingsvisie (een visie op wonen, werken, uitgaan enz. in 2040, zie www.ubinnenstad2040.nl).

petitie


De initiatiefnemer zet de problemen van de Oudegracht op een rij, problemen die niet zomaar worden opgelost met autoluw of autovrij maken van de gracht: verkeerd aangeboden afval, aan- en afvoer van goederen en afval, overlast van horeca, te weinig fietsparkeerplekken, te weinig ruimte voor verkeer, problemen met werven en kelders enz.

Hij heeft de afgelopen maanden met politici, ambtenaren en maatschappelijke organisaties over deze problemen gesproken. Zijn doel is het formuleren van een breed gedragen visie voor de Oudegracht-Zuid door alle betrokken partijen (bewoners, ondernemers, bezoekers, gemeente). De schrijver vraagt wie vorm wil geven aan de eigen (leef)omgeving; diegene kan dan meedoen met de initiatiefgroep Oudegracht-Zuid. •


<< terug naar overzicht