Utrechts straten

Twee nieuwe bruggen voor de Binnenstad

De Binnenstad krijgt, als het aan dit college ligt, snel – vóór 2025 – twee nieuwe fietsbruggen. Dan gaat het om een brug bij de Weerdsluis en eentje bij de voormalige gevangenis aan het Wolvenplein.

 

Om ervoor te zorgen dat meer mensen in de stad de fiets pakken heeft de gemeente een lijst laten opstellen met nieuwe wenselijke fietsverbindingen. Dit leverde er 35 op. Te veel. Daaruit heeft de gemeente er negen gekozen, waarvan twee in de Binnenstad.

 

De brug bij de Weerdsluis is wenselijk als onderdeel van een noordelijke singelfietsroute, zoals er ook al een oostelijke singelfietsroute is. De Weerdsluis is een barrière omdat daar nu alleen een smalle voetgangersbrug ligt. Naar schatting 5000 fietsers zouden dagelijks die fietsbrug gebruiken. Technisch gezien levert zo’n brug daar nog wat hoofdbrekens op. Een vaste brug waar de boten onderdoor kunnen, heeft de voorkeur. Er zijn wat wilde ideeën gelanceerd. Een brug op de kop van de sluis, op de plek van het sluiswachtershuisje. Maar dit levert steile hellingen en maakt de doorgang moeilijk voor verkeer over de smalle Bemuurde Weerd OZ. Echt wild is het voorstel van een lange brug schuin over het water van de kom voor de sluis. De plannen zullen op tegenstand stuiten, ook vanuit historisch besef. Een studie voor een brug bij de sluis loopt.


Een brug moet Grifthoekgarage en Wolvenplein verbinden © Iris TasseronEen brug moet Grifthoekgarage en Wolvenplein verbinden © Iris Tasseron
 

Fiets aan de hand
Over de brug over de singel bij het Wolvenplein mogen fietsers (naar verwachting 1500 per dag) alleen lopen met de fiets aan de hand. Omwonenden waren altijd fel tegen een fietsbrug omdat ze vreesden voor geluidsoverlast. Een fietspad over het gevangenisterrein zal bovendien niet in de plannen passen van de nieuwe eigenaar. De brug zal gefinancierd moeten worden door de gemeente én de projectontwikkelaar voor het gevangeniscomplex die deze als oplossing voor parkeergelegenheid elders – de Grifthoekgarage – moet gebruiken. Ook deze brug is technisch ingewikkeld. Voorgesteld wordt een brug naar de punt van het bolwerk met een wandelpad over een vlonder op palen over het steile talud langs de gevangenismuur. Eerder is ook al een doorbraak in de gevangenismuur voorgesteld.

 

Geen spoortunnel
Een tunnel voor fietsers onder het spoor door bij de Nicolaas Beetsstraat richting Dichterswijk is wel gewenst, maar vindt de gemeente vanwege de hoge kosten (geschat op 40 miljoen) op korte termijn onrealistisch. Eerder heeft het voorstel voor een autotunnel onder het spoor door het niet gehaald. Het ambtelijke rapport vermeldt niet dat ook nog wordt uitgezocht of er in deze buurt een overkluizing van het spoor met daar bovenop bebouwing of een park technisch mogelijk is. Een brug, die de status ‘minder urgent’ heeft is een fietsbrug bij het Paardenveld. Tot teleurstelling van bewoners van Hooch Boulandt en vreugde bij bewoners binnen de singels is een brug over de Catharijnesingel bij Karel V helemaal niet op de groslijst terecht gekomen. •


Uit de Binnenstadskrant 4, 2020.
Geschreven door Ben Nijssen.


<< terug naar overzicht