Utrechts straten

Toekomst Parkeergarage Springweg

Anna Sterk
24 april 2019


In 2022 loopt de erfpachtovereenkomst van  parkeergarage Springweg met exploitant Klépierre af. Aanleiding voor de Gemeente Utrecht om een totaalvisie te ontwikkelen voor het hele gebied aan de Strosteeg. Bestaande ruimtelijke initiatieven voor herontwikkeling van enige percelen waarvoor al vergunning verleend is, worden hierin meegenomen.


Zo ontwikkelt eigenaar beleggingsmaatschappij RENAC aan de noordkant van de garage woningen. In 2011 werd na bezwaar van de bewoners een eerder plan afgewezen bij de Raad van State. In het nieuwe plan wordt mogelijke bodemvervuiling van de drukkerij die er ooit gevestigd was gesaneerd.


Oud en sleets
De gemeente streeft naar vermindering van parkeerplaatsen aan de Oudegracht. De mobiliteit in het gebied wordt onderzocht door Royal Haskoning DHV. Hamvraag is natuurlijk, wie gebruikt de garage nu en welke rol moet deze krijgen in de toekomst?
Behoud van de garage betekent contractverlenging, mogelijk voor een beperkt aantal jaren, gezien de huidige ontwikkelingen. Maar dat betekent dat er ook een hoognodige opknapbeurt van de garage moeten komen. Eind 2009 constateerde de ANWB al in een onderzoek dat de garage ‘onder de maat, oud en sleets’ is.


Buurt
Van de directe bewoners mag de garage afgebroken worden. Een aantal belanghebbenden denken er anders over.
Hotel Karel V beschikt over een gering aantal parkeerplaatsen. Directeur Holman ‘De garage is van wezenlijk belang voor onze congresbezoekers’. Vader en zoon Stelling van het Springhaver komen met een voorstel ‘Onze bioscoop- en cafébezoekers komen lopend of met de fiets. De garage wordt veel minder intensief gebruikt dan 30 jaar geleden, toen stonden er files. Een park zou mooi zijn, een moestuin voor de bewoners op het dak of af en toe een cultureel evenement zoals in de garages van Lissabon’.  

De Bruijn Kappers, vader en zoon, zouden de garage graag behouden en deze met planten bekleden. Marijn van der Leeden, van Swaak, de winkel in kunstenaarsbenodigdheden, wijst op het belang van parkeergelegenheid voor zijn klanten.


Voor de zomer komt Royal Haskoning DHV met het mobiliteitsonderzoek gebaseerd op een autovrije Oudegracht. Daarin zou mogelijk betaalbare parkeerruimte in de garage voor autobezitters uit de binnenstad een optie kunnen zijn.

Na de zomer volgt de toekomstvisie voor de garage. Het eind van jaar gevolgd door het plan Visie Strosteeg. Daarna kunnen de bewoners op hun beurt weer reageren.•

 

 


<< terug naar overzicht