Utrechts straten

Singelvergroeners storten zich op mosselen

Na de drijvende eilanden, de natuurvriendelijke oevers, de bollen met waterlelies en de trappetjes voor dieren, stort de initiatiefgroep Vergroening Singels zich nu op mosselen.

 

De groep wil die de ruimte bieden zich te vermeerderen in de singels. Ze kunnen namelijk water zuiveren van algen en andere zwevende deeltjes. De initiatiefgroep Vergroening Singels - een waterambassadeur, twee ecologen en de secretaris van de stichting Singelgebied - is in 2013 gevormd. Aanleiding was de aangelegde steile rand van de stadsbuitengracht. Die betonnen overgangszone draagt minder bij aan de natuur en de waterkwaliteit. De rand past volgens hen ook niet bij het 19e eeuwse landschapspark van Zocher.

 

Door het wijkwaterplan Binnenstad kan de groep groene ideeën aandragen; de gemeente en het waterschap steunen en financieren die mits de bewoners beheren en onderhouden. Na een pilot voor drie jaar hoopt de groep op bredere navolging. Nu met matten voor mosselen die (ook) in zoet water kunnen leven. Een paar jaar geleden is al geprobeerd ze in de singel te kweken. Bureau Waardenburg plaatste speciale kratten waar mosselen zich op moesten vestigen. Hun broed zweeft namelijk in het singelwater. Als dit een geschikte ondergrond vindt, kan het daaraan hechten en uitgroeien tot een mossel.

 

Quagga
Meestal gaat het dan om de driehoeksmossel en de quagga-mossel. Deze uitheemse soorten mogen niet uitgezet worden maar wel opgekweekt uit broed als dit al in het water aanwezig is. De proef met de kratten is mislukt. Voordat mosselen zich erop vestigden, waren de kratten verdwenen.

 

schermAan het werk met een mosselkrat © Saar RypkemaFoto door Saar Rypkema

 

De initiatiegroep Vergroening Singels ontdekte bij het verwijderen van worteldoek vanonder de drijvende eilanden bij de Van Asch van Wijckbrug, dat zich hele kolonies mosselen daarop hadden gevestigd. Dit was aanleiding om met gemeentesubsidie een proef op te zetten om te onderzoeken op welke materialen en op welke diepte de weekdieren zich het liefst settelen. Die proeven worden uitgevoerd met worteldoek, jute, touw, wilgentenen, steen en lege schelpen. Deze zijn eventueel verzwaard met stenen opgehangen langs de kademuur bij de Van Asch van Wijckbrug. De leden van de Initiatiefgroep monitoren of er al mosselen zijn. Overigens hopen ze dat er niet ook torren, slakken, aaltjes, sponzen op af komen. Met de materialen die de beste resultaten opleveren, worden later op meer plaatsen broedplaatsen opgezet.

 

Verdwijnende trap
De initiatiefgroep beheert in de singels achttien fauna-uittreedplaatsen (planken met trappetjes), waterlelies op een vijftiental plaatsen en drijvende eilanden op vier locaties (bij Tolsteeg komt dit jaar nog een aantal meters eiland bij). Ze herstellen wat door de bewegingen losraakt, houden de planten op de eilanden in toom. De club houdt ook de Verdwijnende Trap bij. Dat is een kunstwerk met treden die vanaf het Centraal Museum naar de singel lopen. In de voegen zitten 1000 plantjes. Ook is er zaad van nog eens 44 soorten planten gestrooid. Hier moeten ongewenste zaailingen verwijderd worden en in heel droge tijden moet de trap water krijgen. De Initiatiefgroep kan hulp gebruiken. Ecologen helpen de nieuwelingen op weg. Een van de leden vertelt: ‘Het aardige is dat je op een andere manier naar je omgeving gaat kijken. Plotseling zie je dat er libellen bij de eilanden vliegen en dat eendenkuikens ook even willen uitrusten op de trappetjes.’

 

Zodra de omgangsregels versoepelen, organiseert de Initiatiefgroep een bijeenkomst voor vrijwilligers. Contactpersoon is Harmke van Dam: vergroening@singel030.nl •

 

Uit de Binnenstadskrant 3, 2020.
Geschreven door Ben Nijssen.


<< terug naar overzicht