Utrechts straten

Ruig skatersgebied wordt woonwijk

Op het terrein van het voormalige NS-expeditieknooppunt aan de westkant van de Binnenstad komen ongeveer 600 woningen. Zo’n 20 procent van de woningen tussen de Kruisvaart en het spoor wordt sociale woningbouw; 75 woningen vallen in het middenhuursegment. De rest is vrije sector.
 

Op dit moment wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Eind dit jaar kan de bouw beginnen. Deze gaat in fases. Het eerste blok zou eind 2021 gereed moeten zijn. Het plan voor de Kruisvaartkade wordt ontwikkeld door MRP Development uit Amsterdam samen met Vorm Ontwikkeling. Voor deze smalle kavel is lintbebouwing bedacht: één lint langs de Kruisvaart met eengezinswoningen aansluitend bij de bebouwing van de Dichterswijk. En één langs het spoor met hogere bebouwing. Ook is er plaats voor horeca en kantoren.

Opvallend is dat auto’s maar op één punt de wijk in en uit kunnen: bij de Jan van Foreeststraat (naast de Rabobank). Dit kan wel eens problemen opleveren bij calamiteiten. Voor fietsers en voetgangers zijn er meerdere mogelijkheden: onder andere via de te renoveren oude hefbrug ter hoogte van het voormalig benzinestation, nu restaurant De Pomp.

 

schermyardHet terrein waar de woningen van de Kruisvaartkade staan, stond bekend
om rommel en graffiti © Archieffoto (2016) Ton Verweij

Daar komt ook een park dat aansluit op het bestaande park aan de Jeremias de Deckerstraat. Er is een buurtinitiatief voor een groene route langs de Kruisvaart. Het is de bedoeling dat het Kruisvaartkadeproject geheel gasloos wordt en energieneutraal. Bij de uitwerking is ook een klankbordgroep betrokken waarin de bewoners participeren.
 

Betonresten en rommel
Eerder was op deze bouwlocatie tijdelijk het legendarische skatepark The Yard gevestigd. Het stond bekend om zijn ruige omgeving met de betonresten van het voormalig expeditieknooppuntgebouw met vandalisme, veel rommel en graffiti. Na klachten en vernielingen, maar ook vanwege wateroverlast werd het park door de gemeente in overleg met NS gesloten. In 2003 is al begonnen met de planvorming voor dit gebied. In 2008 kwam alles stil te liggen in verband met onduidelijkheden over de aan te leggen busbaan en het besluit van NS Stations om het terrein niet zelf te ontwikkelen.

De Kruisvaartkade is een voorbeeld van een plek aan de rand van de Binnenstad waar de gemeente wonen mogelijk maakt. Bovendien komen er 3000 woningen (en een park) in het zogenoemde Beurskwartier op het Jaarbeursterrein. De aanleg ervan start in 2023. Het wordt een gemengd stedelijk gebied met veel aandacht voor gezondheid; de wijk wordt ‘nauw verweven’ met het station en de Binnenstad. Autobezit en parkeerplaatsen worden beperkt. •

Tekst door Ton Verweij.
Uit de Binnenstadskrant 4, 2020.


<< terug naar overzicht