Utrechts straten

Natte werfkelders

Eigenaren van werfkelders ondervinden veel last van vochtigheid door regenwater dat op straat en dus op hun dak wordt afgevoerd. Oorzaak is dat op vele plaatsen de drainage boven de werfkelders is dichtgeslibt, is verouderd of zelfs ontbreekt. Het water dringt daardoor door de muren van de kelders.

Bij de aanpak van het probleem stuiten eigenaren bij de gemeente vaak op weerstand. Het Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht (PGWU) biedt veel duidelijkheid over de gemeentelijke verantwoordelijkheid in deze situaties. Wanneer eigenaren het regenwater niet op hun terrein kunnen verwerken treedt de wettelijke zorgplicht van de gemeente in werking.

 

schermnattewerfOudegracht met zijn werfkelders  (foto: Nico Holsboer)

 

Dit betekent dat de gemeente verplicht is het water ‘in te zamelen, te vervoeren en te verwerken’ zonder dat er wateroverlast ontstaat. Aanleg van drainage volstaat doorgaans. Blijft er toch wateroverlast dan verwacht (geen eis) de gemeente dat de eigenaren ervoor zorgen dat hun kelders waterdicht worden. Per situatie wordt daarbij bekeken of de gemeente een bijdrage levert. Een verdeling van de kosten zou een uitkomst kunnen bieden. • 

Geschreven door Richard den Hartog.
Uit de Binnenstadskrant nummer 4, 2018.


<< terug naar overzicht