Utrechts straten

Monumentale bomen op werven opnieuw bedreigd

Op de werven die nog gerestaureerd moeten worden sneuvelen misschien verhoudingsgewijs nog meer monumentale bomen dan al gebeurde op de werven die al zijn opgeknapt. Bureau Antea, dat de gemeente inhuurde om uit te zoeken wat de enorme kostenoverschrijdingen bij het werfherstel veroorzaakt, adviseert voor de rest van het project een andere manier van werken. Daarbij worden lange stalen damwanden in de grond gedrukt waarop de kademuren komen te rusten. Hiermee zou de levensduur van de kademuren voor honderd jaar verzekerd zijn. Deze methode leidt ertoe dat veel bomen op de werven gekapt moeten worden om ruimte te maken voor de damwand.

Destijds, bij het begin van het project, was er ook al sprake van lange stalen damwanden. Dat leidde toen tot veel protesten omdat dan juist de grootste, meest monumentale bomen zouden verdwijnen. Het verzet had succes; gekozen werd voor buispalen of boomframes waarmee de bomen gespaard konden worden. Beide methoden zijn echter een stuk duurder dan de stalen damwanden. Buispalen zijn vooral veel arbeidsintensiever en boomframes (de oude kademuur blijft staan en wordt versterkt met een frame) leveren vooral later, als de kademuur alsnog hersteld moet worden, veel onkosten op.


Onduidelijk beleid

Overigens wordt de buispaalmethode inmiddels niet meer alleen gebruikt om bomen te sparen, maar ook om schade aan de werfkelders op de smallere werven te voorkomen. Dit heeft onder andere tot de veel hogere kosten van het project geleid. Antea zegt dat het bomenbeleid niet duidelijk is. Dat klopt. Het was in het begin wél duidelijk, maar na enige tijd begon het gerommel. Vooral onder VVD-wethouder Geldof zijn er beslissingen genomen die niet strookten met het beleid. Dit was voor de klankbordgroep die zich speciaal bezig hield met de bomen, reden om op te stappen.De huidige werkwijze heeft trouwens tot veel meer gekapte bomen geleid dan voorzien. Veel bomen werden namelijk tijdens de werkzaamheden instabiel en zijn gekapt. Meer dan een kwart van de bomen die er nu nog staan, zal het niet redden.


In 2021 verder

De meeste andere adviezen van Bureau Antea gaan over een beter management. Een interessant bezuinigingsvoorstel is: niet langer uitgaan van een levensduur van de kademuren van honderd jaar, maar van een kortere levensduur.


Tot juli 2020 wordt nog aan twee rakken gewerkt omdat daarvoor al een contract met de aannemer ligt. Op één van deze rakken, rak 10 Oost tussen Gaardbrug en Hamburgerbrug, staan nog twee bomen die alleen met een kostbaar boomframe te behouden zijn. Lang voordat Antea zijn rapport uitbracht, waarschuwde de gemeente dat het behoud van deze twee bomen afhankelijk is van de evaluatie van het onderzoeksbureau. Dus waarschijnlijk gaan de bomen er aan.Verwacht wordt dat pas in 2021 het herstel van de kades weer wordt opgepakt. •

 

Geschreven door Ben Nijssen.
Uit de Binnenstadskrant nr. 1, 2020.


<< terug naar overzicht