Utrechts straten

Mobiliteitsplan 2040 raakt Ledig Erf, Catharijnesingel en busbaan

Het nieuwe Utrechtse mobiliteitsplan 2040, dat binnenkort besproken wordt, heeft ingrijpende gevolgen voor het Ledig Erf, de Catharijnesingel en de busbaan. Voetgangers en fietsers moeten zeker in de Binnenstad in 2040 veel meer ruimte krijgen dan nu. Ze worden hoofdgebruiker en krijgen prioriteit bij plannen. Het voetgangersgebied wordt groter; dat gaat ten koste van autoverkeer en parkeerplaatsen voor auto’s.

Dat is de strekking van het Mobiliteitsplan 2040 dat net aan de Utrechtse gemeenteraad is aangeboden. Het is een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan dat de richting aangeeft voor nieuwe besluiten. De nota typeert de Binnenstad als een zône waar het prettig verblijven moet zijn en waar de ruimte voor verkeersdeelnemers zéér schaars is. Auto’s nemen verhoudingsgewijs veel plek in. Een rijdende auto (50 km/u) legt beslag op 140 m2; bij een rijdende fietser is dat 5 m2. Een voetganger ‘bezet’ slechts 0,5 m2.
 

Auto’s
Daarom kiest de gemeente ervoor om in de Binnenstad auto’s alleen maar te faciliteren als het om bestemmingsverkeer gaat. Dat zijn bewoners die van of naar hun huis gaan of vervoerders die spullen afleveren. Op dit laatste stukje van zijn reis rijdt de automobilist of vervoerder straks volgens de plannen in een 30km-gebied. Verkeerslichten anders (lees: hinderlijk) afstellen moet er dan toe leiden dat verkeer van de ene wijk naar de andere over de ring gaat rijden. De zuidelijke stukken singel gaan op de schop: het worden fietsstraten. Autoverkeer kan volgens het plan in 2040 niet langer de hele Catharijnesingel afrijden. Er komt een zogeheten knip: een auto moet dan afslaan bij het Ledig Erf of Vredenburg.

 

schermdrukteSteenweg voor de Corona © CMU

Als er minder auto’s de stad in rijden, zijn er minder parkeerplaatsen nodig. Per geparkeerde auto scheelt dat 20 m2. Parkeren vindt straks vooral buiten de Binnenstad plaats, bezoekers kunnen dan terecht bij een P+R bijvoorbeeld. De ruimte die vrijkomt, is beschikbaar voor speelplekken, fietsenstallingen, groen, terrassen en bankjes.
 

Voetgangers
De voetganger moet ruim baan krijgen. Niet alleen bij de punten waar hij de Binnenstad inkomt (de singel oversteekt), maar ook op het stuk tussen CS en de Stadsschouwburg. Daar zijn bussen nu dominant; de busbaan vormt als het ware een barrière om lopend van de ene kant van bijvoorbeeld het Vredenburg naar de andere kant te komen. Dat moet anders. Idealiter delen fietsers de weg met bussen. De stoepen worden dan breder; aan de rand ervan kunnen bomen worden geplant.

Fietsers
De fietser krijgt ook te maken met veranderingen. Het Ledig Erf wordt steeds drukker: het percentage fietsers daar zal naar verwachting gigantisch toenemen ten opzichte van 2015. Plus zijn er steeds meer mensen die vanaf station Vaartsche Rijn de stad in komen. Om hen te faciliteren wordt het Ledig Erf autoluw. De oude Binnenstad en het Stationsgebied kunnen de groei van het aantal fietsers (die geschat wordt op gemiddeld plus 75 procent) richting Uithof niet meer verwerken. Dus denkt de gemeente aan parallelle routes om het centrum heen.

 

schermmobMariaplaats zomer 2020 © Luuk Huiskes

Eentje daarvan gaat dan ‘om de noord’ (Herenweg-Kaatstraat-Griftpark-Voorveldsepolder of Wittevrouwensingel). En aan eentje ‘om de zuid’ (Ledig Erf-Koningsweg-Galgenwaard). Een tunnel bij de Nicolaas Beetsstraat maakt voor fietsers uit Zuidwest het centrum makkelijker bereikbaar. Niet alleen geparkeerde auto’s, ook geparkeerde fietsen op straat zorgen voor minder bewegingsruimte voor voetgangers. Utrecht streeft daarom naar meer stallingen en belooft streng te zullen handhaven op onveilig gestalde fietsen en op fietsen die de doorgang belemmeren. •

Geschreven door Ineke Inklaar.
5 december 2020.


<< terug naar overzicht