Utrechts straten

Lange Nieuwstraat als woonwijk

De Lange Nieuwstraat is niet meer wat zij was. En dat is maar goed ook. Junks, daklozen en psychiatrische patiënten bepalen niet langer het straatbeeld. Ze maakten plaats voor starters op de woningmarkt en Japanse toeristen of gezinnen met kinderen – op weg naar Nijntje. En er gaat nog meer veranderen. Het wordt meer en meer een woonwijk.
 

Zo komt er behoorlijk wat nieuwbouw aan. In de Vrouwjuttenhof, langs de rand van het Willem Arntsz-terrein, komen 24 koopappartementen en negen koopwoningen. Hiervoor wijkt Altrechts gebouw Bleijenburg. Mitros ontwikkelt ongeveer negentig appartementen in de gebouwen van verslavingskliniek Victas in de ABC-straat – in 2013 een ontwerp dat de Rietveldprijs won. De corporatie wijst erop dat er op deze manier betaalbare huurwoningen komen in een wijk met weinig sociale huur. Daarmee komen er snel veel bewoners bij in het Museumkwartier. Die nieuwelingen komen boven op de recente aanwas in het voormalige Woudagebouw van Altrecht. In 2018 werd het omgekatte Krisiscentrum van de Riagg – het sombere grijze pand met de rebus op de gevel – opgeleverd. Daarin zitten ook al 58 huurappartementen.

 

Prettiger sfeer
De gemeente heeft verder ambitieuze plannen voor de Lange Nieuwstraat. Die moet meer gaan aansluiten bij de rest van de historische Binnenstad en prettiger worden om te verblijven. Hoe dat moet? Een smallere rijbaan, minder geparkeerde auto’s, historische lantaarns, een breder trottoir aan de Oudegrachtkant, betere verlichting van de stegen, een echt plein voor het Catharijneconvent. Eind van dit jaar gaan de werkzaamheden beginnen.

 

schermlangenieuwstraat© Saar Rypkema copy© Saar Rypkema 

 

Dit moet de inwoners ten goede komen, maar ook de dagjesmensen die vanaf het Domplein naar het Catharijneconvent, het Universiteitsmuseum, het Centraal Museum of het nijntje museum lopen. Met name dat laatste – voorheen: Dick Bruna Huis is een grote publiekstrekker met ruim 150.000 bezoekende peuters, kleuters en ouders. Het museum gaat daarom ook uitbreiden. Daarvoor wordt een paviljoen neergezet op het binnenterrein van Altrecht, dat steeds minder ruimte in het Museumkwartier inneemt. In de Lange Nieuwstraat, tegenover de Beyerskameren, komt een zogeheten museumhotel met 84 kamers.

 

Te veel ongure types
Ten opzichte van een aantal jaar geleden zijn de bewoners erop vooruitgegaan. Jarenlang waarden er te veel ongure types door de straat. Sommige patiënten van de Willem Arntsz zijn vertrouwde buurtgezichten, maar anderen vielen (met name vrouwelijke) voorbijgangers lastig of maakten amok op straat.

 

Toen Altrecht overging tot ambulante zorg – mensen niet opnemen, maar in een beschermde woonomgeving helpen – verdween dat probleem vrijwel helemaal. Een deel van de junks en heroïnehoeren die meekwamen met de verslavingszorg van Centrum Maliebaan – later Victas – zetten hun spuiten op de werven van de Nieuwegracht en tikten autoruiten in. Toen de kliniek in 2017 sloot, ging er een zucht van verlichting door de buurt.

 

Niet meer horeca
Hetzelfde gold voor de sluiting van de dagopvang in 2018 in de Catharijnesteeg. Bewoners lieten eerder op buurtavonden herhaaldelijk weten dat hun dochters daar niet durfden te fietsen omdat ze werden nageroepen of betast. Natuurlijk valt er wat te mopperen: de hoeveelheid studenten met bijpassende fietsenzee en nachtelijke herrie wordt relatief groot. Maar vooralsnog is het nu goed wonen in het Museumkwartier. Zeker nu de gemeente vorig jaar besloot dat er in de Lange Nieuwstraat geen horeca bij mag komen. •

 

Geschreven door Ineke Inklaar
Uit de Binnenstadskrant, editie 5 - 2019


<< terug naar overzicht