Utrechts straten

Fietspadverlichting beweegt mee

Qua duurzaamheid is alles uit de kast gehaald bij de net voltooide herinrichting van de Croeselaan tussen de Van Zijstweg en het Beatrixgebouw. Allerlei materialen en elementen uit de ‘vorige Croeselaan’ en omgeving zijn opnieuw gebruikt.

 

De grond van het nieuwe plantsoen is vermengd met compost om vrachtritten uit te sparen. Van de honderdvijftig bomen die er nu staan, stond een groot deel elders in de stad. Om uiteenlopende redenen moesten ze daar weg. De verkeersborden zijn van bamboe. Voor het fietspad is een nieuw soort beton gebruikt waarvan bij de fabricage tot tachtig procent minder CO2 is uitgestoten. Het fietspad, tweerichtingsverkeer, heeft energiebesparende dynamische verlichting die meebeweegt met fietsers. Als er niemand fietst, dan dimt het licht.
 

schermcroeselaan
(foto: Bouwput.nl)

  

De bankjes in het nieuwe verblijfsgebied hebben een zonnecel-oplaadpunt voor laptop en telefoon. Onder de grond ligt een infiltratielaag van gebroken kalksteen voor de afwatering van de Croeselaan. Het regenwater stroomt via de gewone regenputten naar ‘kratten’ onder de rijbaan. Van hieruit wordt het water naar het gebroken kalksteen geleid en verzamelt het zich in de holle tussenruimten. Uiteindelijk infiltreert het regenwater vanuit deze bufferzone in de zanderige ondergrond. •

Geschreven door Elaine Vis
Uit de Binnenstadskrant nummer 5, 2018


<< terug naar overzicht