Utrechts straten

De straat wordt waterbuffer

Erwin Rebergen heeft al een vermoeden wat de natste plekken worden. Als het stortregent, zullen de Voorstraat, Breedstraat en Wijk C als eerste onderlopen. De beleidsadviseur stedelijk water bij de gemeente Utrecht zit lang genoeg in het water om al enkele knelpuntjes te kunnen nomineren in de stadswaterstresstest die na deze zomer moet verschijnen.


Heel Nederland wordt getest of het waterproof is. ‘Het voordeel van de Binnenstad is dat ze redelijk hoog ligt. Het grondwater zit hier tamelijk diep’, relativeert Rebergen. Maar Breedstraat en omgeving moeten rekenen op ingrepen. Het meest waarschijnlijk, want het goedkoopst, is stoepverhoging. Als het riool dan volloopt, kan het overtollige water op straat worden opgevangen, zonder dat de stoep en dus de huizen onderlopen. Het alternatief is verlaging van het straatniveau, maar dat is duurder.

 

schermstraatwaterbuffer

Rebergen weet dat niet louter de laagste delen van de stad risico lopen. Het heeft ook te maken met de stroomruggen van de takken van de prehistorische Rijn. Op die kleilagen wil het regenwater niet weg. Als je huis op zo’n stroomrug ligt, is het zaak de kleilaag te doorboren om het regenwater in de grond te kunnen lozen. Maar waar die ruggen allemaal liggen, is onvoldoende bekend. ‘We moeten toe naar een meer flexibel systeem’, zegt Rebergen. Want Nederland kent ook steeds vaker droge tijden. ‘Het water moet in de grond kunnen infiltreren en je moet het versneld kunnen afvoeren.’


Brede voeg
De stad heeft dankzij haar grachten (en de Vecht) veel waterbergend vermogen. Daarop kan veel geloosd worden. Met het doortrekken van de Catharijnesingel zal dat waterbergend vermogen zelfs toenemen, dus dat is een geruststelling. Daar staat weer tegenover dat langs de grachten het water niet in de grond kan zakken vanwege de daar aanwezig werfkelders.
Momenteel wordt het straatprofiel langs de singels opnieuw ingericht. Dat biedt de gelegenheid om klinkers met een brede voeg aan te leggen, zodat het water gemakkelijk wegzakt. ‘Maar met zwaar verkeer gaan ze sneller loszitten en gaan ze klapperen. We denken dat we dat met een andere ondergrond kunnen oplossen.’ Over Hoog Catharijne hoeven we ons geen zorgen te maken. Reeds bij de bouw in de jaren zeventig is er voor gezorgd dat al het hemelwater daar rechtstreeks naar het oppervlaktewater gaat.


Lees ook: http://www.binnenstadskrantutrecht.nl/straten/wateroverlastkaart_in_de_maak/6.html


Geschreven door Bert Determeijer.
Uit de Binnenstadskrant nummer 4, 2018.


<< terug naar overzicht