Utrechts straten

Auto's met 'knip' geweerd op Ledig Erf

29 April
door Ineke Inklaar


Doorgaand autoverkeer over het Ledig Erf zal worden geweerd. Dat heeft het college besloten. Het Ledig Erf blijft wel toegankelijk voor ‘specifieke doelgroepen die een bestemming in het gebied hebben’, evenals voor nood- en hulpdiensten en openbaar vervoer. Wat dit betekent voor de Binnenstadsbewoners, is onbekend.

Het voornemen ligt vast in het Mobiliteitsplan 2040. Het Ledig Erf moet een plein voor fietsers en voetgangers worden. Automobilisten kunnen straks niet meer vanaf de Catharijnesingel over het Ledig Erf naar de Tolsteegsingel of de Abstederdijk rijden. Dat moet dan via de Vondellaan.


De afsluiting komt in de buurt van de twee restaurants op het Ledig Erf. Binnenstadsbewoners die vanaf de buitenkant van de stad de Twijnstraat in willen, kunnen dat alleen doen vanaf de Venuslaan.

Volgens het mobiliteitsplan komen op het Ledig Erf veel, te veel verkeersstromen samen. Voetgangers lopen vanaf station Vaartsche Rijn de Binnenstad in. Ook de fietsers naar de zuid- en oostkant van de stad komen hierlangs. En dat aantal fietsers groeit alleen maar; er komen nu al meer fietsers dan automobilisten over het Ledig Erf.


schermzuidpoortluOp het Ledig Erf komt een ‘knip’ om doorgaand autoverkeer te weren
Foto door Luuk Huiskes


Ook passeren dagelijks veel auto’s. Het Ledig Erf moet vooral een centrale plek worden voor ‘ontmoeten en verblijven’. Burgemeester en wethouders willen fietsers en wandelaars ruim baan geven. Dat kan nu bus 12 niet meer over de singel over het Ledig Erf rijdt. Met de herinrichting van de Tolsteegbarrière is daar al op ingespeeld. In wezen is dat nu al één groot plein waar auto’s langzaam moeten rijden omdat ze omringd worden door fietsers en voetgangers.

Maar om het echt prettig te maken, kom je er niet met het anders afstellen van verkeerslichten. De toegang tot de zuidelijke Binnenstad – het college noemt dit de Zuidpoort – wordt daarom drastisch beperkt. In de aanloopstraten komen dus ook maatregelen die sluipverkeer beperken.

 

schermzuidpoortkaartDe toekomstige inrichting van het Ledig Erf


Algemeen streven is dat de overlast van gewone auto’s in de Utrechtse woonwijken minder wordt. Daarbij gaat het niet alleen om auto’s die rijden, maar ook om auto’s die ergens geparkeerd staan. Ook bij het Poortgebouw (het pand met al die kleurtjes) op de Catharijnesingel worden auto’s geweerd via een zogeheten ‘knip’. Maar voordat de gemeente deze beide verkeersmaatregelen in de Binnenstad doorvoert, moet zij hiervoor geld vinden. De Ooster- en Westerkade zullen eveneens aangepakt worden.

De gemeente heeft zes verkeersvarianten voor de zuidkant van de Binnenstad voorgelegd aan bewoners, ondernemers en bezoekers en belangenverenigingen. • 


Meer lezen? Klik hier.


<< terug naar overzicht