Utrechts straten

Augustinuskerk blijft nog gesloten

Nu, meer dan een half jaar nadat een stuk van het pleisterwerk-ornament uit het gewelf van de Augustinuskerk viel, moet het herstel nog beginnen. De imposante kerk op de Oudegracht naast de Rembrandt bioscoop werd na het incident onmiddellijk voor het publiek gesloten en is nog steeds dicht.


Het stuk ornament kwam naar beneden toen de restauratie van de buitenkant, waarmee in maart vorig jaar was begonnen, bijna klaar was. Het ziet er niet naar uit dat de kerk nog dit jaar open kan. De kerkgemeenschap probeert het ongemak intussen het hoofd te bieden.

De neo-classicistische Augustinuskerk stamt uit 1840 en is een ontwerp van architect Karel George Zocher. Jawel, lid van de bekende familie landschapsarchitecten. Karel George was zelf ook, naast bouwkundige, landschapsarchitect. De kerk was de eerste grote katholieke kerk die in Utrecht werd gebouwd sinds het herstel van de godsdienstvrijheid. Na de restauratie in 2016 van de buitenzijde, grotendeel betaald door de provincie, wilde men beginnen met de binnenkant. Sinds het incident, dat gebeurde terwijl er mensen in de kerk aanwezig waren, is er voortdurend overleg over de aanpak, met de gemeente, de provincie en natuurlijk het bisdom. Vermoedelijk in juni komt er een steiger in de kerk en kan men kijken of het hele gewelf gerenoveerd moet worden of alleen delen ervan. Dan pas ook is er een goede schatting te maken van de kosten. Men hoopt weer op een subsidie van de provincie. Intussen is sinds april de Mariakapel, aan de rechterzijde van de kerk, weer geopend.

Draagvlak
De kerkgangers van de Augustinus zijn vooral ouderen, die dichtbij de kerk wonen en meestal te voet of met de fiets komen. De kerk heeft immers geen parkeergelegenheid in de nabijheid. Direct na de sluiting riep pastoor Huitink de kerkgemeenschap op om zelf zo goed als mogelijk de samenhang tussen de kerkgangers intact te houden door het afleggen van bezoeken. Voor de doordeweekse vieringen kan men terecht bij de zusters Augustinessen en voor de hoogmis op zondag in de Catharina-kathedraal naast het Catharijneconvent. Afhankelijk van de woonplek gaan de leden van de kerkgemeenschap ook wel naar de Jozefkerk of de Majellakerk. Afgewacht met worden of ze allemaal weer teruggaan naar de Augustinus als die weer toegankelijk is.

Pastoor Huitink, geboren te Semarang (Indonesië) in 1957, is sinds 2015 pastoor van veertien kerken in Utrecht. Al enige tijd is er discussie over sluiting van meerdere van deze kerken. Huitink heeft daarin een belangrijke stem, maar is vooral op zoek naar draagvlak onder de afzonderlijke kerkgemeenschappen. De pastoor benadrukt het belang van de aanwezigheid van de kerken in de stad, of ze nu wel of niet voor de diensten worden gebruikt. De restauratie van de Augustinus is daarvan ook niet afhankelijk. Hij ziet het als functie van de kerken om de samenhang tussen mensen te bevorderen. Echter door de terugloop in het bezoek aan de kerken is het financieel niet mogelijk alle kerken open te houden.

Sociale samenhang
De ligging en de afmetingen van de Augustinus zouden kunnen pleiten voor behoud van deze kerk voor de diensten. Bij elke kerk spelen persoonlijke emoties een belangrijke rol. De kerk waar je zelf of ouders gedoopt zijn, waar je getrouwd bent, waar vanuit begrafenissen gehouden zijn. De Augustinus is vooral ook belangrijk voor de sociale samenhang. In een zaal naast de kerk, ingang via Rozenstraat, zijn koffiedrink-bijeenkomsten en lezingen. Zo organiseren de bewoners van Wijk C er gezamenlijke maaltijden. De zusters Augustinessen hebben in het verleden ook een belangrijke rol voor de buurt gezorgd, maar ze zijn daar nu te oud voor. Wel wonen er sinds kort een viertal jongeren bij de zusters die weer wel een rol willen gaan spelen in de activiteiten in Wijk C. Pastoor Huitink is van mening dat de sociale samenhang, kontakten tussen buren, in de Binnenstad veel losser is geworden. Voordat hij pastoor werd werkte hij op het politiebureau Paardenveld in de 80-er jaren. Het verschil in sociale samenhang van toen in vergelijking met nu vindt hij frappant. •


Uit de Binnenstadskrant nummer 3, 2017.

Geschreven door Ben Nijssen.


<< terug naar overzicht