Voor Kunstliefde dreigt vertrek

Een rechterlijke uitspraak leidt er waarschijnlijk toe dat de expositieruimte Kunstliefde verdwijnt naar een buitenwijk. Het tweehonderd jaar oude genootschap van kunstenaars en kunstlievende leden huist sinds 1939 op de Nobelstraat en betaalt een bescheiden huur, zesduizend euro op jaarbasis. Per januari 2020 wordt de huur vervijfvoudigd. De rechtbank besliste dit in een geschil tussen de eigenaar van het pand Stichting Het Boellaardfonds en Kunstliefde. Dat betekent dat de Binnenstad zijn meest toegankelijke, actieve en niet-commerciële podium voor hedendaagse beeldende kunst misschien kwijtraakt.

Vooral door marktwerking zijn al verscheidene platforms voor beeldende kunst, zoals het Grafisch Atelier, uit de Binnenstad verdwenen. Gerenommeerde kunstinstellingen zoals het Centraal Museum en kennisinstituut Basis voor Actuele Kunst (BAK, in de Pauwstraat) houden het dankzij steun van gemeente en fondsen wel vol. De landelijke Raad voor Cultuur hoopt dat gemeenten, ook Utrecht, aandacht krijgen voor het verdwijnen van kunstruimten uit hun Binnenstad. In haar rapportage uit 2018 vergelijkt de Raad de niet-commerciële kunstruimten met de vruchtbare en noodzakelijke humuslaag van het ecosysteem van de beeldende kunst. Zij zijn laagdrempelig en stimuleren de ontwikkeling van de beeldende kunst.

Zevenduizend bezoekers
Kunstliefde heeft 135 aangesloten kunstenaars en ruim honderd kunstlievende leden uit Utrecht en de rest van het land. Er zijn historische banden met de Binnenstad. Mondriaan, Moesman, Rietveld en Dick Bruna waren lid van Kunstliefde. In haar fraaie expositieruimte presenteert Kunstliefde dankzij een structurele subsidie van de gemeente al jaren wisselende tentoonstellingen met een focus op hedendaagse kunst van Utrechtse kunstenaars en jong talent.


scherm2KL
De recente tentoonstelling van de Belofte in Kunstliefde  Buying Time (foto: Lou Vos)


Kunstliefde organiseert ook de bekende Atelierroute en UtrechtDownUnder op wisselende locaties, en verzorgt De Belofte, een traject voor jonge kunstenaars die recent zijn afgestudeerd.

Andere jas
Directeur Marion Wagenvoort van Kunstliefde: ‘Onze ruimte hier is door de ligging in de Binnenstad vindbaar voor een breed publiek. Er is geen drempel. Als Kunstliefde moet vertrekken, verliest de stad een bijzondere expositie- en ontmoetingsruimte met ruim 7000 bezoekers per jaar.’ ‘Verandering kan nieuwe energie geven, maar ook als er al betaalbare ruimte is in de buitenwijken, je krijgt ons publiek daar niet. Zonder goede tentoonstellingsruimte is er kans dat we straks niet meer bestaan. Een stad die zich presenteert als stad van makers en wetenschap kan niet zonder een niet-commerciële presentatieruimte voor hedendaagse kunst’.


schermExpostitieruimte Kunstliefde in de Nobelstraat door Saar Rypkema copy
De bovenverdieping van Kunstliefde (foto: Saar Rypkema)

 

‘Als je ergens in een buitenwijk zit dan ben je niet zichtbaar’, vult kunstenaar en organisator Lou Vos aan. ‘In de nieuwe hotspots buiten het centrum gebeurt weliswaar veel, heel erg leuk, maar dat is wel een andere jas. Kunstliefde heeft allure en ruimte voor experiment. Kunstenaars willen er graag exposeren en bezoekers zijn zowel door de kunst als door de mooie ruimte verrast’.

Unieke positie
In het Visitatierapport 2018, een rondgang langs culturele instellingen in opdracht van de gemeente, wordt geconcludeerd: ‘Kunstliefde heeft een unieke positie in Utrecht dankzij de rijke historie en het brede profiel en is daarin onderscheidend. Kunstliefde is de schakel tussen een grote diversiteit aan kunstenaars en een breed kunstminnend publiek’. De ligging van deze presentatieruimte in de Binnenstad is hierin niet te onderschatten. •Geschreven door Elaine Vis.
Uit de Binnenstadskrant nummer 3, 2019.


<< terug naar overzicht