Park Paardenveld wordt niet aangepakt

De gemeente toont weinig wil om van het park op het Paardenveld iets moois te maken. Voor de snelle passant lijkt het wel wat te worden, maar verder dan de grond egaliseren, inzaaien met gras en het aanleggen van een pad langs het water is de gemeente niet gekomen. En bovendien werd een deel van het park gereserveerd voor tijdelijke horeca.

Na heel lang wachten is het Paardenveld vrij gekomen voor de ontwikkeling van een park. Dat was van begin af aan de bedoeling van omwonenden bij het herstel van de singel. Immers Pijlsweerd en Wijk C zijn groen-arme buurten. Toen de gemeente dan ook met volle kracht de ontwikkeling van De Kade ondersteunde was er sprake van grote teleurstelling. Niet alleen de te hoge bebouwingen en het aantrekken van veel bezoekers, maar ook de vercommercialisering van het groen zou het eind van een buurtpark hebben betekend. Op dat moment wilde de gemeente nog wel praten over de invulling van het groengebied. Dat was voorbij zodra de bouw van De Kade werd afgeblazen. In feite heeft de gemeente nu een afwachtende houding aangenomen. Er wordt op gegokt dat de parkeergarage steeds minder bezoekers zal aantrekken door concurrentie van de nieuwe Vredenburg garage en dat bij het verlopen van de erfpacht in 2022 de garage wel eens afgebroken zou kunnen worden.

Van die twijfel heeft Sidney Rubens (o.a. uitbater van stadsstrand Oog in Al) gebruik gemaakt door het indienen van een aanvraag van een tijdelijke horeca voorziening op het Paardenveld. En zowaar de gemeente hapte meteen gretig toe. En men had haast! Nog dit jaar zou er een “goed weer bbq restaurant” moeten komen. De vergunningverleners van de gemeente werkten echter minder mee. Er moest aan allerlei voorwaarden worden voldaan. Dat leverde zoveel vertraging op dat er waarschijnlijk dit jaar geen horeca voorziening meer gerealiseerd kan worden. Maar goed ook, want het inmiddels met gras ingezaaide gebied is nog te kwetsbaar voor veel publiek. Hoe groot de inbeslagname van het groen door horeca wordt, is duidelijk te zien door de zandpartij. Daar moeten dan een tweetal onaantrekkelijke containers opkomen, die daar 5 jaar mogen blijven staan. Doodzonde! Het had ook heel anders gekund, met hetzelfde effect voor de horeca. De leegstaande begane grond van de parkeergarage had benut kunnen worden voor de opslag van het meubilair van het terras en ook zouden daar toiletvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden. Het terras zelf had dan tussen de bomen kunnen komen en dan was er een grote vrije ruimte voor het park zonder ontsierende containers gerealiseerd.

Wie weet denkt men hierover, na de ontstane vertraging, nog eens in rust over na. De teleurstelling bij de gemeente over het niet doorgaan van De Kade is dan wellicht ook wat weggeëbd. De Hogeschool der Kunsten heeft zich er ook al bij neergelegd en wordt nu huurder van het kantoorgebouw Molenburg op het Paardenveld. En dan valt er wellicht met de gemeente ook weer te overleggen over een fantasievollere invulling van een potentieel schitterende buurtpark locatie op het Paardenveld. De stad krijgt er dan een mooie zichtlocatie bij voor de bezoekers die vanuit de Daalsetunnel komen.

------------------------------

Vertier op Paardenveld


Op 23 mei konden omwonenden van het Paardenveld tijdens een informatie avond kiezen uit twee initiatieven voor tijdelijke horeca op het Paardenveld aan de rand van de nieuwe singel. Eén initiatief betreft een openlucht bioscoop waarbij de kijkers met een hoofdtelefoon het geluid van de film kunnen volgen. Het andere initiatief betreft een pop-up bbq restaurant voor 100 gasten. Binnenkort zal het college een besluit nemen welk initiatief gehonoreerd wordt.


Geschreven door Ben Nijssen


<< terug naar overzicht