Verkoop sociale huur aan banden

De verkoop van sociale huurwoningen moet aan banden worden gelegd. Daartoe zijn betere afspraken nodig met de corporaties, zo vindt de gemeente.


Ook in de Binnenstad verdwijnen nog steeds sociale woningen uit de huurmarkt. De motivatie van de verkoop is in sommige gevallen dat voor de opbrengst elders in elk geval meer dan één huurwoning  kan terugkomen. Ook is er een corporatie die zegt dat haar aantal huurwoningen in de Binnenstad niet terugloopt, maar die rekent voor het gemak ook Pijlsweerd tot de Binnenstad.
 

schermwoonvisie1
Sociale woningbouw in Wijk C (foto: Dick Franssen)
 

De gemeente werkt aan een nieuwe woonvisie, die de versie uit 2010 zal vervangen. Uitgangspunt is een meer gelijkmatige verdeling van sociale en vrije sector-woningen over de hele stad, ‘ zodat het voor iedereen prettig is om er te wonen’.

 

Rekensommetje
Utrecht faciliteert bouwplannen die kunnen leiden tot een groei van de stad van 350.000 inwoners nu tot 430.000 over twintig jaar. Afremmen van de groei zou betekenen dat alleen mensen met een dikke portemonnee nog aan de bak komen, zo zei Joeri van der Lee (wonen, gemeente). Om iedereen te huisvesten zijn vijftig- toto zestigduizend nieuwe eenheden nodig.

 

scherm2woonvisie 
Sociale woningbouw in Wijk C (foto: Dick Franssen)

 

In 2040 moet 35 procent van het huizenbestand uit sociale huurwoningen bestaan, zo hoopt de gemeente. Het is nu ongeveer 32 procent (30 procent corporaties, plus nog enkele procenten bij andere verhuurders). Een rekensommetje leert dat er gemiddeld elk jaar zo’n duizend sociale woningen moeten bijkomen, dus inclusief de vervanging van gesloopte woningen.  Het afgelopen jaar was succesvol voor de woningbouw in Utrecht. Er zijn in de sociale sfeer vooral veel studenteneenheden toegevoegd. De vooruitzichten voor de nabije toekomst zijn minder gunstig, met name door een gebrek aan bouwvakkers.

 

Utrechtse Afspraak
De visie-in-wording heeft een andere teneur dan  De Utrechtse Afspraak, een overeenkomst uit 2000 tussen gemeente en woningbouwvereniging. Het programma daarvan luidde dat, los van nieuwbouw in Leidsche Rijn, tot 2015 op locaties in de bestaande stad het aantal sociale woningen met 7.000 zou afnemen en de vrije sector met 8.000 zou groeien. Van de uitbreiding van de woningvoorraad in Utrecht is een derde deel tot stand gekomen door transitie. 

Geschreven door Dick Franssen / 18 januari 2019.


<< terug naar overzicht