Verkeersmaatregelen: Paaltjes en parkeerverbod beschermen straks de kelders

Al die fietsers en autorijders op de gracht, zouden die eraan denken dat ze eigenlijk bovenop eeuwenoude gewelven rijden? Het wegdek wordt immers gedragen door de ronde bakstenen ruggen van de werfkelders. Fietsers zijn geen probleem, maar het middeleeuwse metselwerk is niet bestand tegen zwaar verkeer.

 

De gemeente onderzoekt de reden van de achteruitgang van de werfkelders. Dat gebeurt in het kader van het nieuwe Plan van Aanpak wervengebied. Onderzoek naar het draagvermogen van de werfkelders is daarvan een onderdeel. De meeste kelders dateren uit de veertiende of vijftiende eeuw en zijn opgemetseld met bakstenen, met daarop vaak een laag plavuizen tegen het doorlekken van regenwater. De top van de kelderboog ligt vrij dicht – soms minder dan 1 meter - onder het wegdek.

 

Paaltjes tegen vrachtauto’s
Al vele jaren staat het toelaten van vrachtwagens op de grachten ter discussie. Rond 1995 zijn er weegmatten op de straat gelegd. Deze werden weer verwijderd bij het opknappen van de keldergewelven. Nu mogen vrachtauto’s met een asdruk (het gewicht dat op één as van een auto rust) tot 2,0 ton over de grachten, dus over de keldergewelven, rijden. Dat staat op verkeersborden op zo ongeveer elke straathoek.

 

Maar regelmatig worden ontheffingen voor zwaardere vrachtauto’s verleend en overtredingen gaan gewoon door - maandelijks worden gemiddeld tien boetes uitgedeeld. Om het zware verkeer beter te weren komen er paaltjes die de wegen versmallen tot 2.20 meter. Daar kan geen vrachtwagen langs de brandweer, bestelbusjes en SUV’s overigens wel. Bezorgen en bevoorraden moet met bestelwagens, asdruk lager dan 2.0 ton, of met bakfietsen e.d...


Een vrachtwagenverbod moet de werfkelders gaan beschermen – nu is alleen de asdruk beperkt © Luuk HuiskesEen vrachtwagenverbod moet de werfkelders gaan beschermen
– nu is alleen de asdruk beperkt © Luuk Huiskes

 

Onderzoek draagvermogen
Het onderzoek naar de stabiliteit en draagvermogen van de werfkelders moet in het voorjaar van 2021 klaar zijn en is de basis voor de noodzakelijke definitieve verkeersbeperkingen. Eerst worden zoveel mogelijk gegevens verzameld. Veel is bekend, maar over een klein aantal kelders is onvoldoende informatie. Die kelders worden geïnspecteerd. Het draagvermogen van de werfkelders vraagt een apart en uitgebreid onderzoek. Daar zijn tien geschikte kelders voor geselecteerd. Hun dossier wordt bestudeerd, de kelders worden van binnen geïnspecteerd, en via een proefsleuf vanaf de straat wordt een gat geboord in het keldergewelf om de dikte ervan te meten. Met al deze gegevens wordt dan het draagvermogen van de kelders berekend.

 

Aanpakken
In de jaren negentig van de vorige eeuw werd afgesproken de grachten parkeervrij te maken, want geparkeerde auto’s zijn ook zwaar. Maar daar is op twee stukjes Oudegracht na, niets van terecht gekomen. Nu ligt er een raadsbesluit om de grachten parkeervrij te maken. Wat zou het fijn zijn als je straks over de grachten zou kunnen wandelen met vrij uitzicht over het water. •

 

Uit de Binnenstadskrant 5, 2020.
Geschreven door Marijke Brunt.


<< terug naar overzicht