Verbouwing Woudagebouw

Alle vergunningen liggen er, de aannemer is druk bezig met de voorbereiding, van binnen is al wat sloopwerk verricht. Het wachten is nog op de uitspraak van de rechter over het beroep van twee omwonenden. De neon-rebus op de gevel ‘DAAR WAAR JE NIET BENT, DAAR IS HET GELUK’ verdwijnt.

De voormalige, uit de jaren vijftig daterende, grijze betonnen Altrecht-kolos in de Lange Nieuwstraat tegenover het Universiteitsmuseum gaat zeer waarschijnlijk binnenkort op de schop. De aannemer staat in de startblokken om te beginnen met de asbestsanering en aansluitend de sloop van de gevel en de binnenwanden van het al jaren leegstaande Woudagebouw (genoemd naar de architect Sjoerd Wouda), ook wel bekend als het rebus-gebouw. Daarna wordt het in ongeveer negen maanden getransformeerd tot een appartementencomplex met 58 woningen. De parkeerkelder, die doorloopt tot onder de nieuwbouw van Altrecht, blijft, evenals het grootste deel van het betonskelet, inclusief liftschacht en trappenhuis.


 

Extra bouwlaag
Op de begane grond, die een meter boven de straat ligt, en de eerste verdieping komen elk veertien appartementen, en op de deels vernieuwde tweede verdieping en op een extra bouwlaag elk vijftien. Uiteindelijk wordt het pand tien centimeter hoger zijn dan het huidige hoogste punt. De hoeken worden wel een paar meter hoger dan in de huidige situatie.

De appartementen zijn bijna allemaal twee-kamerwoningen, de meeste ongeveer 65 vierkante meter groot. Belegger Syntus Achmea Real Estate & Finance (SAREF) moet de huur nog vaststellen. Hij wil er nog niets over kwijt. Ooit was er de wens van de gemeente dat de begane grond publieksfuncties kreeg, maar dat gaat niet door – de vloer ligt te hoog boven het straatniveau.


Nieuwe jas

De plannen hebben een lange geschiedenis. Toen Altrecht, de instelling voor geestelijke gezondheidszorg, het gebouw vijf jaar geleden verliet, is er een wedstrijd uitgeschreven voor het meest aantrekkelijke bouwplan. VORM Ontwikkeling won. Jeroen van Lier is gebiedsontwikkelaar bij dit bedrijf en al sinds 2013 bij de plannen betrokken. Hij was bij de vele discussies over de plannen en bij het uitgebreide overleg met de buurt en de gemeente. Hierbij speelde natuurlijk ook de vormgeving een grote rol. Het gebouw is grootschalig en zou grotendeels worden hergebruikt, wat uit oogpunt van duurzaamheid natuurlijk een goed uitgangspunt is. Dit betekent dat het moest worden voorzien van een nieuwe ‘jas’. Van Lier: ‘Voor de nieuwe vormgeving is gekeken naar grootschalige negentiende eeuwse gebouwen, de aanpalende gebouwen van Altrecht en het Nijntjemuseum. Dit heeft geleid tot de keuze voor een bakstenen gevel met grote ramen en kozijnen en een drie-geleding. 


Via de hoofdingang in de zuidelijke kopgevel zullen de bewoners straks nieuwe galerijen aan de achterkant bereiken. Aan die kant liggen de slaapkamers; de woonkamers komen aan de straatzijde. Van Lier: ‘Helaas zal het kenmerkende meterslange rebus-lichtkunstwerk van Korrie Besems, in 1991 gemaakt in opdracht van het Centraal Museum voor de beroemde buiten tentoonstelling Nightlines, niet terugkeren. Men zag daar geen goede mogelijkheid voor.’

Voor de bewoners worden maar twintig parkeerplaatsen in de parkeerkelder gereserveerd. Jeroen van Lier; ‘Lang niet iedereen zal een auto hebben en er zijn in de Binnenstad op diverse locaties nog parkeerplaatsen te huur, dus dat gaat wel goed komen’.


Kleine ploegen
De aannemer zal het bouwmateriaal in kleine voertuigen aanvoeren en in afgepaste hoeveelheden op het juiste moment, zodat overlast voor de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Ook het bouwen zelf gebeurt op een kleinschalige manier, in kleine ploegen die elk een klein bouwdeel aanpakken. De praktijk leert dat dit de betrokkenheid van de bouwvakkers vergroot, de doorlooptijd verkort en verspilling voorkomt. Afgezien van het hergebruik en de organisatie van de bouw, zijn er bij dit project geen bijzondere duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Dat is een gemiste kans. Het grote dak bijvoorbeeld is bij uitstek geschikt voor zonnepanelen. Als met de grijze kolos de laatste ‘rotte appel’ uit de aanblik van de Lange Nieuwstraat is verdwenen, wordt het tijd om werk te maken van de herinrichting van de Lange Nieuwstraat. De plannen daarvoor zijn in een vergevorderd stadium. •


Uit de Binnenstadskrant nummer 1, 2017.

Geschreven door Ton Verweij


<< terug naar overzicht