Verbod verkoop sociale huurwoningen

De verkoop van sociale huurwoningen in de Binnenstad (en ook in de wijk Oost) is niet meer toegestaan. Dit is een belangrijk gevolg van de woonvisie ‘Utrecht beter in balans’ die afgelopen juni door de gemeenteraad is vastgesteld.

 

De kern van de nieuwe woonvisie is het streven naar goede betaalbare woningen in gemengde wijken. ’Hierdoor zullen er gemeenschappen kunnen ontstaan waar mensen prettig en gezond (samen) leven en er een evenwichtige bevolkingsopbouw ontstaat.’

 

Weinig sociale huurwoningen
De visie richt zich voornamelijk op de hoogte van de huren en de prijzen van koopwoningen. De balans is in sommige wijken nog behoorlijk scheef. Zo zijn er bijvoorbeeld in Overvecht en Kanaleneiland naar verhouding veel sociale huurwoningen en in de Binnenstad en in de wijk Oost juist weinig. De grote groei die Utrecht doormaakt zou deels benut kunnen worden om de balans wat evenwichtiger te maken.

 

schermengelman_086-wonen_langs_oudegracht
foto: Nieuws030

 

In de Binnenstad is het percentage sociale huurwoningen zestien procent, tegen 29 procent voor de hele stad. Het aantal koopwoningen is in verhouding (verrassend) laag: 38 procent tegen 47 procent. De ‘overige huurwoningen’ springen er in de Binnenstad echt uit: 39.5 tegen gemiddeld zestien procent.

 

Het aantal sociale huurwoningen in de Binnenstad werd door de verkoop door woningcorporaties de laatste tijd steeds lager. In het gebied binnen de singels zal dit niet hersteld kunnen worden. De nieuwbouw bij de Jaarbeurs zou mogelijkheden bieden. Het college van B&W zegt dat het daar ook gaat gebeuren, maar dit blijken geen sociale huurwoningen naar de letter van de wet te worden. In het collegeakkoord is namelijk afgesproken dat álle huurwoningen onder de sociale huurgrens tot sociale huurwoningen worden gerekend, dus ook kleine studentenappartementen.

 

Niet ideaal voor gezinnen
De bevolkingsopbouw in de Binnenstad raakt door nog andere redenen uit balans. Eén van de belangrijkste hiervan is de leefomgeving. Voor gezinnen is de Binnenstad door het ontbreken van speelgelegenheid geen ideale plaats om te wonen. Veel werkenden vinden de verstoring van de nachtrust een reden om te verhuizen. Je ziet dan ook dat de bewoners van de Binnenstad steeds meer door alleenstaanden en jongeren wordt gevormd. De doorstroming is erg groot. Een belangrijk deel van de ‘overige huurwoningen’ wordt gebruikt voor verhuur aan expats en buitenlandse studenten. Dat is een zeer lucratieve markt. De huiseigenaar profiteert van het grote tekort aan woningen voor kort verblijf.

 

De woonvisie wordt nog verder uitgewerkt per wijk of buurt. Voor de Binnenstad zal dit gaan gebeuren in de discussies over de omgevingsvisie. •

 

Geschreven door Ben Nijssen
Uit de Binnenstadskrant nummer 4, 2019


<< terug naar overzicht