Scholen nog duurzamer

De vreedzame wijk en het democratisch burgerschap zijn programma’s waarmee basisschoolleerlingen al jong oefenen met het hebben van een stem en meebeslissen. De basisscholen voeren een landelijk programma uit. De sociaal makelaars ondersteunen de scholen als het gaat om de samenwerking tussen leerlingen van de verschillende basisscholen in de Binnenstad. Door ook met andere scholen en leerlingen samen te werken ervaar je hoe krachten te bundelen en om samen te werken. Twee superbelangrijke thema’s in het leven.


Op 14 oktober vond de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad in de Binnenstad plaats. De leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen uit groep 7 en 8 van de Agatha Snellenschool, ODBS Pieterskerkhof en ODBS Puntenburg. Sociaal makelaars Karlijn en Angela begeleiden de leerlingenraad. Samen onderzoeken de leerlingen met welke thema’s zij gezamenlijk aan de slag kunnen gaan voor hun school. Vorig jaar kwam het thema duurzaamheid naar boven. Dit jaar wordt bekeken op welke manier de leerlingen hun scholen nog duurzamer kunnen maken.

 

Scholen nog duurzamer maken


Lievelingsplek

De startbijeenkomst van dit schooljaar staat in het teken van het leren kennen van elkaar. Samen bekeken we de kaart van Utrecht en gingen we in gesprek over elkaars lievelingsplek in de stad of waar we zelf wonen. De bijeenkomst vond plaats in het Milieucentrum. Omdat het thema duurzaamheid centraal staat is er voor deze plek gekozen. Hier werd ons verteld over de projecten die het milieucentrum uitvoert in de stad. Ook werd er al kort gebrainstormd over mogelijkheden die er zijn om de scholen duurzamer te maken. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 18 november. Deze keer zijn we te gast bij de Agatha Snellenschool en gaan we met elkaar verder onderzoeken welke doelen we dit schooljaar willen behalen. •


E-mail: lsmidtslefever@dock.nl
Telefoon: 06-59906460


Namens DOCK.

Uit de Binnenstadskrant, editie 5 - 2019.


<< terug naar overzicht