Samen lezen stimuleert

De leeskring is ongekend populair. In Utrecht zijn tientallen groepen die voor hun plezier of interesse gezamenlijk gekozen boeken lezen en bespreken.


Als fenomeen bestaat de leeskring al heel lang. Al in de achttiende eeuw zijn de eerste leesgenootschappen, zoals ze toen heetten, ontstaan. Vaak waren het hoog opgeleide mensen of wetenschappers - meestal mannen - die in de avonduren een leesgenootschap vormden. ‘De overige uren, van 18 tot 22 uur, dienden tot cultivering der gezelligheid onder het genot van thee, tabak, wijn of port bij een warm vuur in een verlichte kamer’, aldus uitgebreid archievenmateriaal.

De huidige leeskringen bestaan meestal uit vrouwen. De kring stimuleert hen om boeken te lezen en er dan met anderen over te praten. Ook het onderlinge contact speelt een belangrijke rol.


Confucius

‘k Vind het leuk om te lezen, maar het is ook een sociaal gebeuren’, vertelt Marga Le Large. Zij woont in de Henriëtte Roland Holststraat en zit met zes andere vrouwen in een leesgroep. De groep heeft onlangs haar 15-jarige jubileum gevierd met een feestelijke lunch. De groep heeft geen naam, maar wel Confucius als symbool, en is aangesloten bij Senia, een landelijke organisatie die de vele leeskringen in Nederland ondersteunt met een literatuurlijst, uittreksels en vragen om het gesprek aan te gaan in de leesgroep.

schermLeesclub-©-Kateleine--
De Confusius-leeskring met Akke Eevink, Toos Voermans,
Frank Melger (geen kringlid meer), Nelleke Wuurman,
Tini Barendrecht, Ineke Smulders en Marga le Large
© Kateleine Passchier

 

Enthousiast laat Marga de lijst zien met alle boeken die ze hebben besproken. Om er een paar te noemen: De engelbewaarder van Stefan Bruijs (een mooi, maar eng boek volgens Marga) en Een onberispelijke man van Jane Gardam. De jongste van de leesgroep is zestig jaar en de oudste 82. Tot voor kort waren ook twee mannen lid, maar die hebben de groep verlaten. Utrecht kent trouwens ook leesgroepen met alleen of voornamelijk mannen. 


Milan Kundera

AnneMieke Vulkers is de initiatiefneemster van Lokaal aan de Kade, een leesgroep met vier mannen en één vrouw, die is genoemd naar de Van Asch van Wijckskade, waar Vulkers in een fraai pand met een ruime zitkamer (het ‘lokaal’) woont. Zij is literatuurwetenschapper, haar partner is filosoof. Deze combinatie van vakgebieden leidde in april 2017 tot de start van de leesgroep. Insteek is het samen lezen en filosofisch duiden van boeken en auteurs. Vorig jaar stond Milan Kundera op de agenda.

Vulkers of haar partner bereiden steeds zelf de bijeenkomsten voor. Gedegen, met een presentatie aan het begin en een reader na afloop. ‘Eigenlijk is het een kort college, wat het makkelijker maakt om je helemaal te verdiepen in de schrijver of het thema’, legt zij uit. ‘Voor ons is het een zoektocht naar wat een roman is en wat een filosofische roman dan is. Een goed voorbeeld is het werk van William Faulkner. Inderdaad, geen gemakkelijke schrijver. We trekken dan ook meestal vier bijeenkomsten per auteur uit’.

Naast de leesgroep organiseert Lokaal aan de Kade nog meer activiteiten, zoals het coachen van studenten die aan hun thesis werken. Ook kunnen leesgroepen op het gebied van literatuur of filosofie er tegen een vergoeding een ruimte huren. Meer informatie via een email naar: lokaalaandekade@gmail.com.

 

Uit de Binnenstadskrant Utrecht 3, 2018.
Geschreven door Marianne Coopmans.


<< terug naar overzicht