'Roer moet om'

Een horecastop, een verbod voor vrachtauto’s langer dan acht meter, ontmoediging van het massatoerisme, geen splitsingen meer van monumenten en woonhuizen in kleine appartementen en terugdringing van airbnb en shortstay, zie hier enkele punten uit ‘Een visie voor 2023’ van de Actiegroep Binnenstad 030. Over het ‘waarom’ van de visie zegt de Actiegroep dit: ‘Utrecht groeit en bloeit. Vooral de recreatiefunctie nam de laatste twintig jaar spectaculair toe. Er worden fikse private winsten gemaakt tegen forse publieke kosten. De Binnenstad is een paradijs voor consumenten en recreanten, ten koste van het leef- en woonklimaat, de economische en sociale diversiteit, de rust en de schoonheid.’

 

De Actiegroep vindt dat het roer om moet, en stelt onder meer: ‘De gemeente mikt op een stijging van het aantal bewoners van 17.000 nu naar 28.000 in 2040. Projectontwikkelaars en investeringsfondsen krijgen ruim baan om de historische huizenvoorraad te verbouwen tot hotels of te splitsen in kleine appartementjes, veelal voor tijdelijke bewoning tegen zeer hoge huren. Hoogwaardige banen worden verdrongen door (vaak slecht betaalde) banen in horeca en retail. De Binnenstad is zo steeds afhankelijker van twee zeer conjunctuurgevoelige sectoren.’

 

bewoners bInnenstad buigen zich over de toekomst 2018
Bijeenkomst bewoners Binnenstad aanvang 2018 © Sjaak Ramakers

 

‘De Binnenstad is de afgelopen decennia veel leuker en levendiger geworden, maar het is doorgeslagen. 84% van de horecavergunningen en de meeste winkels van Utrecht liggen in dit kleine stukje stad. Mede door gebrek aan toezicht en handhaving heeft de grote horecadichtheid tot gevolg dat een klein aantal mensen tot midden in de nacht herrie en rotzooi maakt. De nadelen van de bezoekerseconomie in de Binnenstad zijn structureel en blijven toenemen. Met steeds meer bezoekers wordt de Binnenstad uiteindelijk onaantrekkelijk omdat het toenemende bezoek de kern van de bekoorlijkheid van de Binnenstad aantast: schoonheid, afwisseling en stilte. Zonder ingrijpen barst de Binnenstad uit zijn voegen. •

 
Zie ook:
Gemeente organiseert bewonersavond over evenementen
Meedenken over evenementenlocaties en profielen een wassen neus

  

Geschreven door de redactie
Uit de Binnenstadskrant nummer 1, 2019


<< terug naar overzicht