Religieuze trekkers

Komen er elk jaar zo’n 60.000 mensen ‘Kerken Kijken’, de Domkerk is met 385.000 bezoekers in 2016 de grootste religieuze publiekstrekker. ‘De stad heeft 58 kerken die als monument worden beschermd, 21 zijn rijksmonument en 37 gemeentelijk monument. Die willen we behouden’, zegt gemeentelijk adviseur erfgoed Alice Gut.

 

Begin mei verscheen de gemeentelijke nota ‘Utrechtse visie religieus erfgoed’, een boeiend overzicht van de kerkelijke parels en hun historische ontwikkeling. De nota schat dat voor zo’n 470.000 bezoekers per jaar ‘erfgoed’ een reden is om naar Utrecht te komen en een stadswandeling te maken. Er is niet apart onderzocht hoeveel bezoekers ‘religieus erfgoed’ aantrekt. Wel zit er de laatste jaren een fikse stijging in het aantal bezoekers van de Domkerk, wat er volgens de gemeente op duidt dat Domtoren, DOMunder en Domkerk elkaars aantrekkingskracht versterken. 

Vaker reclame
Aangezien de gemeenteraad pas in september over de Visie religieus erfgoed praat, is nog niet duidelijk wat er concreet wordt aangepakt en wanneer. De nota suggereert onder meer een betere bewegwijzering van de kerken in de Binnenstad. Ook is het streven om samen met Utrecht Marketing een website en folders te maken en vaker met reclame in de Uitkrant te staan. ‘Al wel concreet is de samenwerking om meer culturele activiteiten en concerten in kerken te laten plaatsvinden’, aldus Alice Gut.

 

Haar afdeling Erfgoed heeft in de Voorjaarsnota eenmalig twee ton gevraagd. ‘Daarmee willen we de komende twee jaar het plan voor herbestemming van kerkgebouwen verder ontwikkelen.’ Nog voor de zomer wordt duidelijk of dat geld er komt. Door de ontkerkelijking zullen immers steeds meer kerkgenootschappen afzien van religieus gebruik van gebouwen. Dan willen we als gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium overleggen met de eigenaren, met een eventuele nieuwe eigenaar of met initiatiefnemers. Want van onze 58 als monument erkende kerken willen we in elk geval de monumentale waarde overeind houden.’

 

Geen Disneypark
Utrecht heeft 3200 erkende monumenten, de meeste in de Binnenstad. Alice Gut ziet daar ‘een goede balans’ tussen de verschillende functies: ‘Ik ben niet bang dat de Binnenstad een Disneypark wordt. Winkelen, kunst, cultuur en muziek versterken elkaar. Ook als je straks door het nieuwe Hoog-Catharijne loopt, kom je vanzelf in die mooie Binnenstad uit.’ •


Uit de Binnenstadskrant nummer 3, 2017.
Geschreven door Anne Pols.


<< terug naar overzicht