Rak22 praat weer met gemeente over gemeenschappelijk bezit

Donderdag 24 september was het zo ver; na negen maanden werden de hekken boven de kelder van Kromme Nieuwegracht 8 door de gemeente verwijderd. Volgens de gemeente was er geen instortingsgevaar meer. Een paar dagen later kwam het stucwerkplafond naar beneden.

Ronald van der Krogt woont op nummer 8. Hij laat de scheuren zien die dwars door zijn kelder lopen, met name bij de kluismuur. ‘Toen een duiker de funderingen had geïnspecteerd, zei die: die is helemaal weg.’ Daardoor ‘hangen de kelders als het ware aan de huizen en scheuren ze.’Een kluismuur is eigendom van de gemeente. Die is verantwoordelijk, maar heeft er (nog) niets aan gedaan. De gemeente heeft wel elektronische scheurmeters aangebracht in de kelder.


schermrakRonald van der Krogt: ‘Vooral scheuren bij de kluismuur’ © Ton Verweij

De bewoners van Kromme Nieuwegracht 2-52 hebben zich verenigd in het buurtcomité RAK22, om samen sterker te staan tegenover de gemeente. De gemeente vindt het ook prettig om één aanspreekpunt te hebben.

Vrachtwagens
Van der Krogt: ‘Want er moet echt iets gebeuren. De gemeente weet dat de kluismuren slecht zijn, maar doet er vooralsnog niets aan. Drie jaar geleden zou men starten met de restauratie, maar dat is toen niet doorgegaan. Het zware verkeer dat over het wegdek boven de kelders rijdt, maakt het alleen nog maar erger. Er is weliswaar nu een verbod voor vrachtwagens, maar de handhaving laat te wensen over. Dat de kelders scheuren is dus de gemeente aan te rekenen. Wij vinden dat de gemeente ook moet opdraaien voor de restauratiekosten.’ In 2008 startte de gemeente met het project Herstel Wal- en Kluismuren. Aanleiding was hun verslechterde staat. Van der Krogt: ‘De toename van het zwaar verkeer is de belangrijkste oorzaak. De gemeente doet er alles aan om de eventuele relatie tussen zwaar verkeer en de scheurvorming te ontkennen en probeert daarmee ook claims van particulieren te voorkomen. Dit is allemaal een voortvloeisel uit de opmerkelijke juridische constructie dat de werven, werfmuren, wal- en kluismuren eigendom zijn van de gemeente.’ Utrecht stelt dat uit inspectie blijkt dat de scheur in die kelder is ontstaan doordat de kluismuur is verzakt. Dat komt weer doordat zand onder de muur is weggespoeld. ‘Het is niet aannemelijk dat de scheuren zijn veroorzaakt door het verkeer’, staat in raadsstukken. Dus is de weg ook weer open, al blijft de parkeerplaats boven de kelder uit voorzorg dicht.

Patstelling
De keldergewelven zijn eigendom van particulieren. Maar de straat erboven is een openbare weg en in beheer bij de gemeente. Onverantwoord gebruik van de weg veroorzaakt schade aan het gewelf, maar een slecht onderhouden gewelf of verandering van de constructie kan weer schade aan de weg veroorzaken. Dit resulteert veelal in een patstelling die de problemen met veiligheid en leefbaarheid volgens de bewoners niet oplossen. Van der Krogt: ‘We hoorden al een tijd niets meer, ondanks diverse reminders. Daarom hebben we eind augustus een pittige brief naar wethouder Diepeveen gestuurd, waarin wij alle overleggen over deze problematiek voorlopig opschorten. Ook werkten wij als comité niet meer mee aan de aangekondigde onderzoeken. De gemeente moest het doen met de individuele bewoners en eigenaren. Een afschrift van de brief is verzonden naar gemeenteraadsleden.’ •

 

[NASCHRIFT REDACTIE]
Sinds medio oktober zijn de gesprekken tussen gemeente en de keldereigenaren weer hervat. De deelnemers van werkgroep Rak 22 en de gemeente hebben afgesproken om weer periodiek te overleggen de komende tijd. De onderzoeken naar de belasting van de werfkelders zijn door de gemeente naar de werkgroep gestuurd. En de verkeerssituatie wordt opnieuw bekeken.

Geschreven door Ton Verweij.
Uit de Binnenstadskrant nr. 5, 2020.


<< terug naar overzicht