Plan om overlast Binnenstad tegen te gaan

14 februari 2021
door Ineke Inklaar

 

De Binnenstad is fijn om in te wonen. Maar bewoners ervaren ook overlast, meer dan in andere wijken. Het college moet daar iets aan doen, omdat de gemeenteraad in 2018 via een motie (voor de fijnproevers: Motie 38) burgemeesters en wethouders opriep met een plan tegen overlast te komen.

 

Er wonen bijna 20.000 mensen in het centrum; dat aantal is de afgelopen vijf jaar fors toegenomen (met 10 procent). De verwachting is dat in 2040 het aantal Binnenstadsbewoners – vooral door mensen die zich vestigen in het Beurskwartier - net boven de 31.000 zal liggen. De Binnenstad trekt jaarlijks miljoenen (!) bezoekers.


Strategisch adviseur Michiel Daverschot heeft nu een nota afgeleverd met voorstellen. Het 37 pagina’s tellende document heet ‘Levendigheid en rust in de Binnenstad – aanpak voor een centrum in balans’. Bewoners (studenten, de voormalige wijkraad, actiegroep Binnenstad030), ondernemers (Centrum Management Utrecht en Koninklijke Horeca Nederland) en agenten zijn door de gemeente ondervraagd over hinder en overlast. De gemeente zet in op voorkoming van overlast met de meeste impact.
 

De grootste ergernissen zijn:
-geluid (horeca/terrassen en terugkerende kroeggangers, muziek van evenementen en buren). Dit concentreert zich rond Neude, Ganzenmarkt, Ledig Erf, Vredenburg en Mariaplaats
-(fiets)parkeren, laden & lossen
-afval en zwerfvuil
-alcohol en drugsgebruik (op straat levende Oost-Europeanen, harddruggebruikers, alcoholisten en mensen met psychiatrische problemen die voorbijgangers toeschreeuwen/hinderlijk benaderen of bedreigen). Dit concentreert zich rond de Nieuwegracht, de Sijpesteijntunnel, de Voorstraat/Breedstraat en park Lepelenburg.

De voorgestelde maatregelen tegen geluidsoverlast:
-de gemeente informeert/adviseert over geluidsisolatie woningen
-cafés moeten versterkte muziek melden
-de gemeente informeert de buurt over evenementen met een vergunning.
 

De voorgestelde maatregelen tegen overlast door (fiets)parkeren en laden & lossen:
-ondernemers, inwoners en gemeente maken afspraken over hot spots
-er komt een inzamelactie weesfietsen
-pop-upstallingen worden beter verlicht en blijven eventueel ’s nachts open
-er komt een fietsparkeerverbod op gevaarlijke plekken
-de gemeente handhaaft op fietsparkeren op plekken die gereserveerd zijn voor anderen

 
De voorgestelde maatregelen tegen rommel en afval op straat:
-de gemeente onderzoekt of andere inzameltijden mogelijk zijn
-de gemeente onderzoekt met ondernemers of containers binnengezet kunnen worden
-de gemeente haalt prullenbakken leef als die bijna vol zijn
-er komen schoonmaakacties met bewoners, ondernemers en gemeente
 

De voorgestelde maatregelen ten overlast van alcohol- en drugsbgebruikers:
-de gemeente informeert bezoekers over het alcoholverbod in de openbare ruimte.

 

Wat de gemeente nu doet ter voorkoming van overlast en welke nieuwe maatregelen worden voorgesteld, staat in bijgevoegde illustratie.

 

schermoverlast 

 

 

 


<< terug naar overzicht