Omgevingsvisie in de maak

Voor 2021 moet er voor de Binnenstad een zogenaamde omgevingsvisie ontwikkeld zijn. Dan namelijk treedt de wet Omgevingsvisie in werking. De bedoeling van die wet is om regels voor ruimtelijke projecten te bundelen om het op die manier eenvoudiger te maken om projecten te starten.

 

Op de valreep van 2018 is er voor de omgevingsvisie Binnenstad een externe procesmanager aangetrokken: Frans Werter van Buro De Steeg. Werter maakte al eens in de negentiger jaren samen met de bewoners een toekomstvisie voor de Binnenstad en onlangs nog een visie voor de Kanaalstraat.

 

Utrecht heeft te maken met drie typen visies: De Koers (beleid voor lange termijn), Thematisch Beleid (beleid over specifieke thema’s) en Gebiedsbeleid (voor deelgebieden binnen de gemeente). Als koers voor de lange termijn koos de gemeente al voor ‘gezonde groei’. Daarover is geen inspraak meer over mogelijk. Wat betreft de deelgebieden zijn er al (deels) visies opgesteld voor Vleuten en De Meern, Merwedekanaalzone en Beurskwartier en Lombokplein.

 

Voor de Binnenstad komt er een groep, samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse belangengroepen, die het proces bewaakt. Rond maart moet er een plan zijn voor de te behandelen thema’s en voor de inhoudelijke discussies. De informatie wordt dit jaar opgehaald en in 2020 tot een visie verwerkt.

 

Zowel de wijkraad als de actiegroep Binnenstad 030 heeft benadrukt dat het opstellen van een aparte visie voor de horecaontwikkeling noodzakelijk is. De actiegroep heeft zelfs gesteld haar deelname daarvan te laten afhangen en dat dit tevens geldt voor de ontwikkelingen op het gebied van omzetten en splitsen van panden. • 

Geschreven door Ben Nijssen.
Uit de Binnenstadskrant nummer 1, 2019.


<< terug naar overzicht