Nieuwe stenen en staal Domtoren

6 november 2018 - Door Tessa Heerschop


De restauratie van de Domtoren wordt een ingewikkelde klus. Dat blijkt uit de documenten behorend bij de omgevingsvergunning die De Binnenstadskrant heeft opgevraagd. Zo bestaat de opbouw alleen al uit acht verschillende steentypes, waaronder 33 soorten natuursteen, waarvan sommige nauwelijks meer verkrijgbaar zijn.
Voor het vervangen van veel soorten historische kalsteen wordt nu gezocht naar een enigszins gelijke steensoort die qua kleur en textuur overeenkomt met de huidige steen.


Het bovenste gedeelte van de Domtoren staat al een tijdje in de steigers, maar de daadwerkelijke renovatie, die uitgevoerd wordt door aannemersbedrijf Nico de Bont, is nog niet begonnen. Hiervoor moest eerst een uitgebreid onderzoek worden gedaan naar de huidige staat en de ontwikkelingen door de eeuwen heen.

schermdom(DF)
(foto: Dick Franssen)

Daaruit is gebleken dat de 112-meter hoge Domtoren sinds de start van de bouw in 1254 meerdere keren onder handen is genomen. Bij vroegere reparaties was het doel niet altijd om de toren zo authentiek mogelijk te houden. Zo werden de balustrades reeds in 1525 vervangen naar de mode van die tijd en werden ze in de 17de eeuw uiteindelijk helemaal vervangen voor ijzeren balies.

Allegaartje
De grootste klap kwam in 1674 toen een orkaan het middenschip verwoestte en de toren als een bouwval achterliet. De toren stond twee eeuwen later op instorten en de bedoeling was dat de toren gesloopt werd, maar op aandringen van stadsarchitect Van Maurik werd in 1837 besloten tot herstel. Dit werd echter zo krakkemikkig uitgevoerd, dat het ijzeren korset van de toren begon te roesten, muren scheurden en ornamenten verdwenen. Men bouwde met de stenen die voorhanden waren, waardoor de toren nu een allegaartje is van diverse soorten uit vooral België en Frankrijk.

Bij de eerste echte grootschalige moderne renovatie en reconstructie na de storm, die tussen 1901 en 1932 werd uitgevoerd, was het doel weer terug te gaan naar het oorspronkelijke ontwerp en de toren stabieler te maken. Hierbij werd gedegen onderzoek gedaan naar het verleden. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd de toren nogmaals gerenoveerd. Het roestende ijzer werd veelal vervangen. Bij deze nieuwe renovatie willen de bouwers het ijzer vervangen voor roestvrij staal, wat langer en duurzamer meegaat.


Restauratieplan
Op basis van de tekeningen in het archief door de eeuwen heen, is nu een restauratieplan van 25 pagina’s gemaakt. Het onderhoud gaat minstens 37 miljoen euro gaat kosten in vijf jaar duren. Het doel van de restauratie is om de toren in een zodanige technische staat te brengen dat een volgende restauratie pas over minimaal 50 jaar nodig zal zijn. De daadwerkelijke werkzaamheden moeten volgens planning dit jaar van start gaan.


<< terug naar overzicht