Niet nog meer horeca

Het was zonneklaar: de grote meerderheid van de aanwezigen in de stampvolle Lutherse kerk in de Hamburgerstraat wil niet dat er nog meer horeca in de Binnenstad komt. Bij de stemming over de stelling ‘Geen uitbreiding, meer handhaving’ stak zeker driekwart van de bezoekers de hand op.


 De wijkraad had de bewoners uitgenodigd voor de bijeenkomst op 7 maart om te overleggen over de nieuwe horeca-plannen van B&W. Zij komen neer op versoepeling en vervaging van de regelgeving: op meer plekken in de Binnenstad mag horeca, in restaurants wordt - in eerste instantie drie keer per jaar, maar als er geen klachten komen vaker- na het eten vermaak toegestaan met een DJ of een orkestje, winkels mogen ook aan de straatzijde tot veertig procent van de verkoopruimte ombouwen tot koffiebar met – als ze dat willen – een zitbank voor de deur. Cafés mogen onbeperkt evenementen organiseren. De aanwezigen - voor een groot deel bekende gezichten; mensen die al lang in de Binnenstad wonen - vinden dat de leefbaarheid nu al behoorlijk onder druk staat. Er is al erg veel horeca (iemand zei dat uit onderzoek blijkt dat het nergens in Nederland zoveel toename is als in de Binnenstad van Utrecht). Er is meer dan genoeg om te voorzien in de behoeften van de bewoners en van de bezoekers van de stad. Horeca geeft, ook al bedoelen de ondernemers het nog zo goed, altijd overlast, door geluid, geuren, drukte, bevoorrading, enz. In de kerk waren ook enkele horeca-ondernemers. Eén van hen zei dat Horeca Nederland ook grote vraagtekens zet bij verdere uitbreiding in de Binnenstad, vooral van additionele horeca in winkels. In veel buitenwijken daarentegen is op horeca-gebied niets te beleven. Het is goed als daar meer komt.


 
‘Gave nieuwe concepten’
Een week eerder was in het Wilde Westen, een zaal in Oog in Al, tijdens een raadsinformatiebijeenkomst (rib) over de horecanota de sfeer heel anders. Initiatiefnemers van de rib waren D66 en de VVD. De bedoeling van dergelijke bijeenkomsten is dat raadsleden alleen luisteren. Bij deze rib lag dat anders. Vooral Klaas Verschuure van D66 bemoeide zich nadrukkelijk met het gesprek. Hij bleek een uitgesproken voorstander van de nieuwe plannen. Ondernemers hadden het in het Wilde Westen over ‘gave nieuwe concepten die tof zijn’ en over ‘vernieuwende concepten die in dialoog met omwonenden tot stand komen’. Vaak vielen de woorden maatwerk en gulden middenweg. Ook werd er gezegd dat je in een snel naar vierhonderdduizend inwoners groeiende gemeente de Binnenstad niet voor nieuwe horeca op slot kunt doen. De wijkraad vergaderde 8 maart over de uitkomsten van de twee bijeenkomsten. Zij besloot de politieke partijen uit te nodigen voor overleg. ‘De politiek kan het signaal dat de bewoners hebben afgegeven niet negeren’. •


Uit de Binnenstadskrant nummer 2, 2017.
Wijkberichten.
Fotografie door Sjaak Ramakers.


<< terug naar overzicht