Marktwerking verdrijft Kunstliefde

Elaine Vis
16 maart 2019 

Expositieruimte Kunstliefde aan de Nobelstraat zal per 1 januari 2020 een huurverhoging van 533% moeten betalen. Zo luidde de uitspraak van de meervoudige kamer in een zaak tussen verhuurder Stichting Het Boellaardfonds en Genootschap Kunstliefde.
Voor de expositieruimte betekent dit zeer waarschijnlijk het einde van verblijf in de binnenstad. De binnenstad raakt hiermee het meest toegankelijke, actieve en niet-commerciële podium voor hedendaagse beeldende kunst kwijt. 

 

Utrechtse kunstenaars en organisatoren uit het culturele circuit reageerden geschokt. Hoe kan Kunstliefde, deze historische en actieve speler binnen de Utrechtse cultuur, uit de binnenstad verdwijnen?

Het genootschap, met 120 aangesloten kunstenaars en ruim 100 kunstlievende leden zowel uit Utrecht als landelijk, heeft een rijke geschiedenis. En historische banden met de stad. Grote namen als Mondriaan, Moesman, Rietveld en Dick Bruna waren lid van Kunstliefde. Met het verlies van het prachtige historische pand aan de Nobelstraat verliest niet alleen Kunstliefde, maar ook de stad en zijn kunstenaars een bijzondere presentatie- en ontmoetingsruimte.


Al jaren is er een wisselend tentoonstellingsprogramma te zien waarin de focus ligt op hedendaagse kunst. Utrechtse kunstenaars, niet alleen leden, én jong talent. Naast de organisatie van de Atelierroute Utrecht  en UtrechtDownUnder op wisselende locaties, en het initiatief Art Utrecht, organiseert Kunstliefde jaarlijks De Belofte. Dat is een traject voor jonge kunstenaars die recent zijn afgestudeerd.

 

SchermVoorpui KL
(foto: Lou Vos)

 

De marktconforme huurprijs per 1 januari aanstaande drijft beeldende kunst uit de binnenstad.
De rechtbank heeft beslist dat er binnen Kunstliefde commerciële activiteiten plaatsvinden en dat Kunstliefde als zodanig deze marktconforme huurprijs moet betalen. De expositieruimte heeft een pinapparaat, er is een balie en je kan kunst kopen.
Het is echter geen publiek geheim dat er binnen de kunst doorgaans zeer geringe inkomsten zijn.

 

Dochter Boellaardfonds
Het Boellaardfonds en Kunstliefde zijn historisch altijd nauw verbonden geweest. Stichting Het Boellaardfonds is een dochter van Kunstliefde. In 1939 werd het fonds vanuit Kunstliefde opgericht om het aan haar in 1872 gelegateerde vermogen van mevr. M.C. Boellaard te beheren. Dat vermogen bestond o.a. uit een pand aan de Oudegracht en uit kapitaal.

Kunstliefde betoogde in de rechtbank niet alleen tegen de extreme huurverhoging maar ook tegen de binnenskamers gewijzigde statuten enkele jaren geleden. Zo kon het Boellaardfonds vanaf dat moment zonder afgevaardigden in het bestuur vanuit Kunstliefde bestaan.

Kunstliefde betreurt het nu ten zeerste dat ze destijds geen actie ondernamen. ‘Wij hadden niet kunnen bedenken dat de statutenwijziging het mogelijk maakte dat het Boellaardfonds zich nu loskoppelt van Kunstliefde’ zegt Marion Wagenvoort, directeur van Kunstliefde.

 

Visitatie
In het visitatierapport van 2018, een rondgang langs de culturele instellingen in opdracht van de gemeente, werd geconcludeerd: ‘Kunstliefde heeft een unieke positie in Utrecht dankzij de rijke historie en het brede profiel en is daarin onderscheidend. Kunstliefde heeft een duidelijke en belangrijke sociale functie, biedt makers in de stad ruimte om te exposeren en zich te ontwikkelen en brengt makers met elkaar in contact. Kunstliefde is de schakel tussen een grote diversiteit aan kunstenaars en een breed kunstminnend publiek.’ 

Opening NEXUS
Opening Nexus, te zien tot 28 april  (foto: Luuk Huiskes).

 

Wat het Boellaardfonds precies van plan is met de ruimte en de extra financiën is onbekend.
De laatste publiekelijke uitreiking van de Boellaardprijs stamt uit 2015. Tijdens UtrechtDownUnder, de kunstmanifestatie van Kunstliefde, destijds in de voormalige gevangenis aan het Wolvenplein, werd de prijs uitgereikt. Kunstliefde organiseerde toen de uitreiking voor het Boellaardfonds.

Op de website van het Boellaardfonds is niet te lezen wat het fonds daadwerkelijk doet sinds 2015 voor de beeldende kunst.
Tot nu lijkt het of de kunst en de kunstenaars wederom de grote verliezers zijn.

 

 

http://www.kunstliefde.nl
https//www.boellaardfonds.nl
https://www.utrechtdownunder.nl

 


<< terug naar overzicht