Kunst- en vliegwerk Domplein 4

De gemeentesubsidie voor het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) op Domplein 4 stopt eind van het lopende cursusjaar (juli 2019). Een breed palet aan Utrechtse cursusaanbieders, waaronder onderdelen van het UCK, is door de gemeente uitgedaagd met een opzet te komen waarbij amateurkunsteducatie meer over de wijken gespreid wordt. Is er in die opzet nog toekomst voor Domplein 4?


Op 1 februari van dit jaar gaf UCK-directeur Peter Grooten, na tien jaar grondig reorganiseren, het stokje door aan interim-directeur Peter Kok, die na een maand plaats maakte voor Jeroen van Spijk. Deze ‘specialist organisatieverandering’ werd bij zijn afscheid als D66-wethouder in Haarlem ‘geroemd’ vanwege pragmatisme en snelheid, maar ook om zijn nietszeggende reacties op raadsvragen.

 

SchermHiphopdanser Raymond Ramdihal oefent in de balletzaal van het UCK © Kateleine Passchier
Hiphopdanser Raymond Ramdihal oefent in de balletzaal
van het UCK © Kateleine Passchier

 


De nieuwe interim Van Spijk reageerde helaas niet (snel genoeg) op interviewverzoeken van de Binnenstadskrant. Mede door de snelle personeelswisselingen en - afvloeiingen was het niet eenvoudig iemand van de staf te vinden die iets over de toekomst van cultuureducatie op het Domplein kon vertellen. Maar het lukte een enthousiaste medewerker te vinden die, weliswaar onder beding van anonimiteit, de Binnenstadskrant te woord wilde staan.


Motie voor behoud Domplein 4
De UCK-medewerker ontvouwt de nieuwe plannen van het UCK.‘Wij hebben met andere partijen er hard aan gewerkt. De afdeling Dans gaat samen met Danscentrum Utrecht (DCU), Media & Fotografie met de Volksuniversiteit, afdeling Theater gaat op in Theaterschool Utrecht, Musical en Muziek wordt gereorganiseerd door de docenten zelf en de afdeling Onderwijs werkt aan een zelfstandige doorstart. ZIMIHC [organisatie van wijkcultuurhuizen] wil met partner The Colour Kitchen Domplein 4 beheren. De gemeente is nu aan zet.’


Het UCK-pand Domplein 4 is van de gemeente en heeft een cultureel/maatschappelijke bestemming. De UCK-medewerker benadrukt dat het pand door de centrale ligging en door de faciliteiten, niet alleen voor de Binnenstad maar ook voor alle andere wijken de ideale plek is voor samenkomst, om te oefenen en te spelen. Dit wordt gesteund door de PvdA-fractie van de gemeenteraad die 7 februari een motie heeft ingediend voor behoud van amateurkunsteducatie in het pand op het Domplein.


Meer voor minder
Maar liefst 180.000 amateurkunstenaars verrijken het culturele leven van Utrecht. Zij versterken de beroepssector door les te nemen van professionals, door cultuurbezoek of door via kunstonderwijs zelf beroeps te worden. De grote drie (TivoliVredenburg, Stadsschouwburg en Centraal Museum) krijgen samen jaarlijks meer dan 20 miljoen euro subsidie van de gemeente. Voor amateurkunsteducatie is 1 miljoen beschikbaar. De UCK-medewerker: ‘Vergeleken met andere gemeenten komt de amateursector er bekaaid vanaf’.


Het UCK moet stoppen omdat de gemeente de financiĆ«le tekorten niet meer wil aanvullen. De gemeente gaf geen antwoord op voor de hand liggende vragen zoals: hoe kan de nieuwe ambitieuze opzet, met meer aanbieders die meer de wijken ingaan, nog voor het cursusjaar 2019/20 gestalte krijgen? Hoe wordt daarbij versnippering tegengegaan? Hoe lukt alles binnen het reguliere subsidiebedrag? Wel laat gemeentewoordvoerder Jennifer Felix weten – en dat
klinkt zorgelijk –: ‘Omdat dit [proces] tijd kost, zal er wellicht een periode zijn met minder aanbod voor amateurkunsteducatie.’ •

 


Geschreven door Onno Reichwein.
Uit de Binnenstadskrant nummer 2, 2019.


<< terug naar overzicht