Horeca centraal op bewonersavond

De sterk toenemende horeca-activiteiten (nieuwe bedrijven, uitbreidingen, etc) van de laatste jaren vormen het hoofdonderwerp van de bewonersbijeenkomst die Actiegroep Binnenstad 030 op 1 oktober organiseert in de Jacobikerk. Volgens 030 brengt de groei van de horeca de leefbaarheid van de Binnenstad in gevaar.

 

‘Wij maken ons ernstig zorgen’, zegt 030-lid Mark Hartevelt, die op 1 oktober de discussie leidt. ‘Veel bewoners delen die zorgen met ons. Natuurlijk, er zijn horeca-ondernemers die hun best doen om rekening te houden met de omwonenden. Maar de druk is gewoon te groot. De overlast is velerlei: lawaai in de straat en omver geschopte vuilniszakken door aangeschoten cafégasten, zwaar bevoorradingsverkeer, bezoekers die ‘s nachts voor de deur staan te roken en te praten.’

Volgens Hartevelt zijn het niet alleen bewoners die vinden dat er een einde moet komen aan de onstuimige groei van de horeca. ‘Er zijn ook ondernemers die pleiten voor een tijdelijke stop. De Binnenstad is zo aantrekkelijk voor bezoekers omdat het er rustig is. Ook de ondernemers zijn er daarom bij gebaat dat het niet uit de hand loopt.’

 

Vaste bewoners vertrekken
De bijeenkomst van 1 oktober is bedoeld om met bewoners van gedachten te wisselen over een horeca die past in een leefbare Binnenstad en over de rol die de 030 hier mogelijk in kan spelen.


De actiegroep streeft naar een goede balans in de Binnenstad tussen werken, winkelen, uitgaan en wonen. 030 ziet vaste bewoners vertrekken en plaats maken voor passanten via b&b en expatverhuur. Hartevelt: ‘Om dit tij te keren voeren we gesprekken met gemeente en politiek, organiseren we diverse acties en brengen we bewoners die een beroepsprocedure willen beginnen in contact met ervaringsdeskundigen’.

 

Binnenstad030.wordpress.com
Dinsdagavond 1 oktober 20.00 uur
Jacobikerk, St Jacobsstraat


<< terug naar overzicht