Gezonder is niet moeilijk

‘Utrecht kan veel groener en daarmee gezonder worden. Het verbazende is dat je die verbetering kunt bereiken met relatief bescheiden ingrepen. Het gaat om innovatieve, creatieve ideeën. En multidisciplinair samenwerken.’

We praten met Paul Kersten en Willemijn van Manen, twee landschapsarchitecten van bureau OKRA, een internationaal werkend bedrijf met ruim dertig medewerkers. Ze zijn betrokken bij diverse ontwikkelingen die Utrecht duurzamer en klimaatbestendiger moeten maken. ‘We zijn vooral gericht op klimaatadaptatie van historische binnensteden. Daar moet je voorzichtig te werk gaan met respect voor de grote rijkdom aan erfgoed. We zijn niet vies van ‘ongevraagd advies’ en willen graag meedenken over slimme, kleinschalige oplossingen. Hoe houden we de stad droog, hoe creëer je meer groen zonder de recreatiedruk op te voeren? Kortom: hoe faciliteer je gezond wonen en werken? We willen een gereedschapskist samenstellen voor het ontwikkelen van toekomstbestendige binnensteden, waar ook ter wereld.’

SCHERMGEZOND
(foto: Mie Lan)


Kersten en Van Manen wijzen naar het Moreelsepark en omgeving waarvoor zij een visie ontwikkelen onder de werktitel De Tuinen van Moreelse. Het gaat om een rechthoek vanaf het Rechtbankplein tot aan Hoog Catharijne. Kerngebied zou de ruimte moeten zijn tussen het Inktpotgebouw en de Catharijnesingel, nu een verwaarloosd stuk groen met hier en daar een blok bakstenen. In de omgeving staan een aantal karakteristieke grote kantoorgebouwen.

Lunchpauze
‘Met het water weer terug in de singel is dit gebied rijk aan potentie. Het grossiert in verborgen plaatsen die veel beter benut kunnen worden. We willen wandelpaden en rustplekken ontwikkelen, een betere zichtverbinding met de Catharijnesingel creëren. De bestaande cultuurhistorie krijgt in die omgeving een nieuwe, sterkere plaats. Het kantoorpersoneel moet in de stad tijdens de lunchpauze een frisse neus kunnen halen, wandelend, of zittend op het terras van een romantische kiosk.’

Paul Kersten laat kaarten zien waarop de hoogteverschillen in de Binnenstad zijn ingetekend. Dat zijn er nogal wat! De Lange Nieuwstraat verloopt bijvoorbeeld van 6 meter boven NAP bij het Domplein naar 1 meter boven NAP bij het Centraal Museum. ‘Je zou zichtbaar water kunnen laten stromen om iedereen bewust te maken van de kwetsbaarheid van de lagergelegen gebieden.’ Die kwetsbaarheid geldt ook voor de Voorstraat en de Breedstraat, de Springweg, het Moreelsepark en Wijk C.

Plensbuien
‘De gemeente zou ondergronds trapsgewijs waterbassins kunnen bouwen om bij plensbuien overtollig water op te vangen. Dat kan later weer dienen om bij droogte bomen te laven. En om in tijden van hitte voor de nodige verkoeling te zorgen. De stad wordt er niet alleen gezonder maar ook aantrekkelijker van.’

Zo ziet OKRA ook mogelijkheden voor toekomstbestendige verbeteringen rond de Maliebaan. Dat gebied zou van een verkeersader met veel parkeerplaatsen in een aantrekkelijk park kunnen worden omgetoverd. Werktitel: Wadibaan. ‘Daar kan het oppervlaktewater geborgd worden in elegante stroompjes en vijvers.’ •

Geschreven door Erik van Wijk en Charles Crombach.
Uit de Binnenstadskrant nummer 1, 2019.


<< terug naar overzicht