Gevoelige thema's

Nationaal staat Utrecht bekend als stad om leuk te winkelen, niet zozeer als culturele stad. Maar voor bewoners is het zeker een stad vol cultuur. Bezoekers associëren Utrecht niet als stad met veel festivals, blijkt uit het eerste ‘merkonderzoek’ van Utrecht Marketing, uitgevoerd door Blauw Research uit Rotterdam.

 

De meeste festivals zijn voor speciale doelgroepen. Uit een ander onderzoek in het verleden bleek dat ze, op enkele uitzonderingen na, vooral bezocht worden door bewoners en niet zozeer door mensen van buitenaf.

 

Het merkonderzoek werpt nu de vraag op hoe de stad in de toekomst met evenementen en festivals wil omgaan. Wil Utrecht inzetten op grote festivals of juist de kleinschaligheid voortzetten? Ook over spreiding in tijd en ruimte moet worden nagedacht. Stichting Utrecht Marketing wil de concurrentiekracht van de stad versterken, onder meer door ‘het succesverhaal van Utrecht overtuigend te vertellen, in Nederland en daarbuiten’. In dat verhaal wordt Utrecht een creatieve, slimme, talentvolle en vooral ook gezonde stad (de gezondste van Nederland) genoemd. ‘Bij alles wat we doen stellen we de vraag: draagt dit bij aan de gezondheid voor de stad en haar inwoners? Want een gezonde stad is een gelukkige stad.’

Projectleider Joost de Vries zegt ‘Straks de wijken in’ © Sjaak Ramakers

Projectleider Joost de Vries zegt ‘Straks de wijken in’ © Sjaak Ramakers 

Scherper gezicht
De kernvraag bij dit eerste merkenonderzoek was: Hoe kijken bewoners, nationale en internationale bezoekers naar Utrecht? Deze zogenaamde nulmeting is de basis voor advies aan de gemeente en voor meer onderzoek. Er werkten 1400 respondenten aan mee, onder wie tweehonderd representatief geachte bewoners. ‘De uitkomsten geven richting aan de strategische keuzes die wij maken om Utrecht een scherper gezicht te geven, waardoor bezoekers en bewoners de stad op een positieve wijze beleven’, zegt Joost de Vries, projectleider van het onderzoek. ‘Het is belangrijk dat je over de beleving van Utrecht niet alleen vanuit je buikgevoel dingen roept, maar ook vanuit data die kloppen. Misschien is het mogelijk een dergelijk onderzoek volgend jaar op wijkniveau te doen. Wij willen weten hoe wij het beste de discussie met bewoners kunnen voeren over de beleving van horeca, festivals en andere thema’s die gevoelig liggen. Maar dan wel een discussie, waarbij data ook een belangrijke rol spelen’.

 

Uit het merkonderzoek blijkt volgens De Vries dat Utrecht lokaal en landelijk wordt herkend als groene stad waar gezondheid centraal staat. Dit beleid -Healthy Urban Living- werd een paar jaar terug ingezet. Het wordt nu vooral toegepast in de vastgoedontwikkeling, met name in de stadsvernieuwing rond het station. De Vries: ‘In nieuwe en bestaande campagnes kan je de gezond stedelijke waarden zichtbaar maken. Denk aan foto’s met veel bomen, groene parken en actief fietsende mensen’. •

 

Geschreven door Elaine Vis.
Uit de Binnenstadskrant nummer 1, 2019.


<< terug naar overzicht