Even doorbijten, de Omgevingsvisie voor dummies

Het is geen eenvoudige kost, de nota’s die Utrecht produceert om te voldoen aan de Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt. Die nieuwe landelijke wet heeft ook zijn weerslag op de leefomgeving van de Binnenstad. Dat gevolg wordt vastgelegd in de Omgevingsvisie Binnenstad 2040 die Utrecht voor de zomer van 2021 klaar wil hebben, eerder dan verplicht. Tanden op elkaar, we leggen het uit.

 

De Omgevingsvisie wordt ambtelijk voorbereid en een werkgroep bewaakt de dialoog met belangengroepen. Net als andere stadsdelen krijgt de Binnenstad een eigen Omgevingsvisie. Sinds 2019 werkt de gemeente hieraan.

 

De Binnenstadsgroep, een werkgroep waar allerlei organisaties in zijn vertegenwoordigd - variërend van de dak- en thuislozen tot de Jaarbeurs en de horeca - begeleidt en bewaakt de inbreng van belangengroepen en het publiek. Vanaf het begin heeft de Binnenstadsgroep meegedacht over het betrekken van het publiek bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

 

De Actiegroep Binnenstad030, een groep bewoners die streeft naar een goede balans tussen wonen, werken, winkelen en uitgaan, maakt ook deel uit van deze werkgroep. De Actiegroep let daar op de belangen van bewoners en spoorde hen aan ook hun stem te laten horen. Ze heeft zelf in de hele Binnenstad flyers verspreid met de oproep aan bewoners om via internet hun mening te geven (www.ubinnenstad2040.nl).

 

Lokale afweegruimte
Wie zich in achterliggende stukken van de gemeente verdiept, kan in verwarring raken bij termen die doorzettingsvermogen vragen. Maar weinigen zullen immers warm worden van ‘procesgroep voor de regievoering’, ‘de omgevingsvisie als dynamisch digitaal product’, ‘opgehaalde denkrichtingen’ of ‘lokale afweegruimte’.Maar de invloed van de Omgevingsvisie voor de Binnenstad is groot. In de visie is sprake van ‘gebiedsprofielen’ (voorheen bestemmingen), de mix van wonen, winkelen, horeca en cultuur in een bepaalde buurt. De omschrijvingen zijn nu nog te vaag om afdoende juridische bescherming te garanderen tegen vergunningen voor ongewenste activiteiten. Bovendien maken vage termen het moeilijk om regels te handhaven en overtredingen aan te pakken. Nederlandse gemeenten moeten hun omgevingsvisies in 2024 af hebben. Die worden dan juridisch vastgelegd in omgevingsplannen, die de bekende bestemmingsplannen vervangen. Nieuw is dat een omgevingsplan ook ander beleid en wettelijke voorschriften (bijv. op milieugebied) bundelt en mogelijkheden biedt voor lokaal maatwerk. Het omgevingsplan wordt de nieuwe toetssteen voor uit te geven vergunningen. •

 

Uit de Binnenstadskrant 4, 2020.
Foto’s en teksten Marijke Brunt.


<< terug naar overzicht