Een oogje dichtknijpen

De middenstand mag geen reclameborden, rekken met kleren en andere dingen op de stoep zetten. Een politie-verordening verbiedt dat. Niettemin gebeurt het op ruime schaal, en hebben handhavers de instructie een oogje dicht te knijpen, tenzij de doorgang helemaal versperd wordt. In dat geval gaan ze in gesprek met de winkelier.

 

Dit beleid is van kracht sinds een jaar of tien, nadat een wethouder de strijd opgaf tegen de eigenaar van De Koperen Bel in de Zadelstraat, die de gewoonte had ongeveer de helft van zijn winkelvoorraad buiten te zetten. Tegenwoordig doet hij het wat rustiger aan.

 

schermUitstalling op de Voorstraat © Saar Rypkema
Uitstalling op de Voorstraat  (foto: Kateleine Passchier)

 

Op welke terreinen bestaat nog meer een gedoogbeleid, wil de wijkraad van het college van B&W weten. Ze wil een lijstje, om beter te kunnen beoordelen waar de prioriteiten van de gemeente (en de politie) liggen. De Binnenstadskrant is benieuwd of het lijstje ooit komt.

 

De wijkraad liet zich laatst een hele avond voorlichten over handhaving. Enkele cijfers: Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) heeft 160 mensen in Utrecht op straat. Vorig jaar werden 7500 gevaarlijk neergezette fietsen weggehaald. Voor wildklassen kregen 768 mannen een bekeuring. Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving (THBO) voerde 350 horeca-inspecties uit en spotte in de Binnenstad 32 vermoedelijke asbestdaken. •


Geschreven door Dick Franssen

Uit de Binnenstadskrant nummer 5, 2018

 


<< terug naar overzicht