Duurzaam sloop van goede huizen ?

Het grote parkeerterrein van de Jaarbeurs bij de Croeselaan wordt ‘Beurskwartier’, een parkachtig, ‘duurzaam’ gebied met woontorentjes. Vanaf de Moreelsebrug moet er volgens de plannen ruim zicht op zijn. Om dat te bereiken zou op de Croeselaan een heel blok etagewoningen, die tien jaar geleden nog grondig zijn gerenoveerd, weg moeten.


In opdracht van de gemeenteraad heeft het college van B&W vier partijen gevraagd daarvoor een creatief alternatief te bedenken. Eerdaags zijn de plannen klaar. Architect Peter van der Wart ontwierp de huizen vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Hij gebruikte ‘Utrechts plat’, een ranke baksteen die kenmerkend is voor de hele Croeselaan.

 

Bewoners van de Croeselaan@ Saar RypkemaBuurtbewoners van de Croeselaan Yasemin,
Jelte, Lola, Pet en Lily @ Saar Rypkema

 

Pet van de Luijtgaarden woont al dertien jaar op de Croeselaan. Hij is huurder van een van de huizen die misschien verdwijnen. Hij zegt: ‘Hoezo een duurzaam Beurskwartier als je er deze degelijk gebouwde huizen voor afbreekt? Ik ben voor spaarzame duurzaamheid, restjes opeten. Dat wij weg moeten voor wat gras vind ik geen goed argument. De gemeente stopt er veel geld in om deze plek hip te maken. Dat kan omdat ze eindelijk op het terrein van de Jaarbeurs mag bouwen. Die wens lag er al heel lang. De Jaarbeurs krijgt als wisselgeld parkeergelegenheid aan de andere kant van het Merwedekanaal.’


De buurtbewoners leveren een van de vier alternatieven. Croeselaanbewoner Paul Overvoorde kwam met de suggestie voor een hoog poortgebouw met appartementen erop. Het vormt op de plek van restaurant De Korenbeurs een doorkijkje naar het toekomstige Croesepark met de woontorentjes. De andere huizen hoeven dan niet gesloopt te worden. Bovendien blijft de sociale veiligheid intact, doordat de fietsers dicht langs ramen van bewoners fietsen. En daarbij past het mooi in de wijk als pendant van de Verrekijker (het hoofdkantoor van de Rabobank).


Uit alle vier voorstellen kan het beste gehaald worden. Wethouder Victor Everhardt (onder andere Vastgoed en Stationsgebied) zet er wel vaart achter en wil het eind van het jaar rond hebben. •

 

Geschreven door Elaine Vis.
Uit de Binnenstadskrant nummer 4, 2018.


<< terug naar overzicht