Decimering budget Wijkraad verdampt

De wijkraden vrezen voor hun bestaan als hun budget met viervijfde wordt teruggebracht, zoals de coalitie van GroenLinks, D66 en ChristenUnie van plan is.


De tien raden krijgen nu samen 250.000 euro; in de plannen wordt dat € 50.000, of wel € 5.000 per raad. Dat is voldoende om vergaderruimte te huren, maar te weinig om verder nog iets te doen. De positie van de raden staat al ter discussie sinds een motie, afkomstig van D66, werd aangenomen waarin het college van B&W werd gevraagd op zoek te gaan naar betere vormen van participatie van burgers bij het besturen van de stad.


Jongeren

De kritiek van D66 op de wijkraden is vooral dat ze niet representatief zijn. Oudere bewoners zijn inderdaad in de meerderheid. Sommigen draaien al jaren mee. Zij weten alles van hun wijk. De wijkraad is de afgelopen jaren voortdurend op zoek geweest naar jongeren, en dan vooral naar studenten. Veel leverde dat niet op.
Wil je het werk in de wijkraad goed doen dan kost dat veel tijd, waar financieel niets tegenover staat. Maatschappelijke waardering is er evenmin.


Stadsgesprekken

B&W zijn er nog niet uit wat betere vormen van participatie zijn. Intussen gaat het college door met de zogeheten stadsgesprekken.
Voor deze openbare bijeenkomsten stelt de gemeente het thema vast, treedt zij op als gespreksleider en stuurt zij soms ook op een bepaalde uitkomst. Dat gebeurde bijvoorbeeld op de bijeenkomsten over de horeca (soepeler beleid) en het voetgangersgebied (uitbreiding).
Verder zijn er inspraaksessies over plannen zoals de verbetering van een straat. In het algemeen zijn daarover de ervaringen van de deelnemers positief. •

 

Geschreven door Dick Franssen.
Uit de Binnenstadskrant nummer 4, 2018. 


<< terug naar overzicht