De Binnenstad in 2040

Marianne Coopmans
11 december 2019

  

Afgelopen woensdag kwamen ruim 180 bewoners, ondernemers en bezoekers van de Binnenstad in het Stadskantoor samen. Zij wisselden  met elkaar ideeën uit over tal van zaken. De gesprekken leiden tot een omgevingsvisie in 2021, een agenda om het gewenste toekomstbeeld dichterbij te brengen.

 

‘Past het allemaal wel?’, zo vroeg een deelnemer van de werkconferentie Binnenstad 2040/Omgevingsvisie zich vertwijfelt af. De betrokken deelnemer reageerde op de ambitie van de gemeente Utrecht om te groeien naar 455.000 inwoners in 2040. Dat is, vergeleken met 2020, een toename van ruim 100.000 inwoners.

 

De mogelijke gevolgen van deze enorme groei voor Utrecht, in de ‘oude’ Binnenstad en de nieuwbouw in het Stationsgebied, stonden centraal. Welke keuzes moeten er dan gemaakt worden, bijvoorbeeld om betaalbaar en gezond te wonen? Hoe doen wij dat met de duurzame energievoorziening en hoe ziet de economische vitaliteit er tegen die tijd uit?

 

schermwerkconferentiedec2019© Rob Huibers

 

De gemeente legde totaal zeven gespreksthema’s -oftewel uitdagingen in de woorden van de gemeente – voor aan de deelnemers. Die grepen hun kans om hun ideeën, standpunten en zorgen over de toekomst van de Binnenstad naar voren te brengen. Het waren er zoveel dat er aan het eind geen tijd meer was voor een plenaire terugkoppeling.

 

 

scherm2werkconferentiedec2019
© Rob Huibers

 

Een greep uit de genoteerde uitspraken:

  • De diversiteit van bewoners moet behouden blijven, maar denk goed na over waar welke bewonersgroepen het beste kunnen wonen
  • Er moet meer sociale huur komen, maar denk daarbij ook aan aangrenzende wijken
  • Functiemenging is belangrijk. De Binnenstad moet geen ‘doods museum’ worden
  • Doorstroming is vooral van toepassing voor senioren – van een grote woning naar een appartement – en voor studenten die toe zijn aan een starterswoning
  • De groei van de Binnenstad mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en sociale cohesie
  • Alle nieuwbouw moet duurzaam worden; meer openbaar groen
  • De gemeente kan/moet meer sturend optreden en niet alles aan de markt overlaten

 

De werkconferentie heeft een stortvloed aan ideeën en suggesties opgeleverd. De gemeente gaat deze nu uitwerken in een concept omgevingsvisie. Dit concept wordt in maart volgend jaar opnieuw aan de bewoners voorgelegd. Dan zullen we zien of de Binnenstad echt van ons allemaal is, zoals de slogan van de gemeente luidt.

 

Naast de werkconferentie stonden t/m donderdag 12 december luisterpalen op de Mariaplaats, het Janskerkhof en in de Twijnstraat. Ook daar konden geïnteresseerden in gesprek gaan over de toekomst van de binnenstad.

Kijk voor meer informatie over de omgevingsvisie en de werkconferentie op www.ubinnenstad2040.nl

 


<< terug naar overzicht