Dakdromen: 'optoppen' biedt kansen

Utrecht is vol. Met name in de Binnenstad zijn er te weinig woningen voor verschillende doelgroepen. De hoge grondprijzen sluiten bepaalde groepen uit om er te wonen en te werken. Maar op onze daken ligt een kans volgens kwartiermaker Merel Daniel. ‘Gelukkig wordt in de gemeente een dakenvisie voorbereid.’

 
‘Wij hebben een stad geconstrueerd waar alles elkaar bijt. Een stad die uit de voegen is gegroeid’, zegt Daniel van het jonge vijfkoppige collectief Dakdromen. ‘Utrecht heeft er de mond van vol om een stad te zijn voor iedereen: inclusief, creatief en duurzaam. De realiteit is dat minder draagkrachtigen, creatieven en starters weggedrukt worden naar de rafelranden. En nu doet zich een kans voor. Het dak kan je inzetten om de problemen die op het maaiveld zijn ontstaan op te lossen’. Er is veel onbenut plat dak in de Binnenstad. Van de ruim 850 hectare plat dak heeft ieder dak een eigen karakter. Natuurlijk zijn niet alle daken geschikt om te herontwikkelen, beschermd stadsgezicht moet je respecteren en sommige dakconstructies zijn ongeschikt. Het is maatwerk.

 

schermmereld 
Wijk C-bewoner/kwartiermaker Merel Daniel over
een dak vol airco’s: ‘Zonde’ © Luuk Huiskes


‘Het gaat niet alleen om ruimte creëren, maar ook om op basis van nieuwe waarden een stad te ontwikkelen. De invulling van het dak kan complementair zijn aan wat er al in de stad is en oplossen wat er ontbreekt en waar behoefte aan is. Dit is de tijd van de voorhoede. Op de daken dicteert de maximalisatie van investeringen nog niet.’


‘Daarom is er de ruimte om met elkaar uit te vinden in welke stad wij willen wonen in de toekomst. Veel groen ter voorkoming van hittestress en om de biodiversiteit te versterken in combinatie met een groene ontmoetingsplek, interessante werk- en verblijfsplekken. Of experimenteel wonen met inzet van andere materialen. Onze maatschappelijke waarden zijn aan verandering onderhevig’.


In Utrecht zijn er nauwelijks commerciële ontwikkelaars die het dak als ontwikkelruimte oppikken. In Londen is een grote ontwikkelaar die de helft van de stad ‘optopt’ met dezelfde waarden als op het maaiveld. Iedere vierkante cm is er een euro waard en maatwerk bestaat niet.


‘De ontwikkelaars van het nieuwe Smakkelaarsveld snappen het. Zij pakken de kans. Maar de gemeente moet de regie nemen en niet de markt. Als overheid kan je in deze situatie niet afwachten’.

Schraal
Met de beste bedoelingen worden alle daken voorzien van zonnepanelen. ‘Maar dat is natuurlijk een hele schrale invulling voor de dakruimte als je bedenkt dat je ook een multifunctioneel dak kan maken. Die panelen kunnen buiten de stad. Hier in het centrum zitten wij met de verdichtingsopgave en met klimaatadaptie.’


‘Heel gek, wij weten dat op het maaiveld de prijzen uit de pan gerezen zijn en wij behandelen het dak als een waardeloze plek. Gooi er maar zonnepanelen op, net zoals in de jaren 80 met airco’s gebeurde. Maar wij hebben echt iets uit te zoeken op het dak. Op het dak ligt dé kans om de stad van de toekomst te bouwen met andere waarden dan die op het maaiveld’.•

Dakdromen.nu

Tekst Elaine Vis
Uit de Binnenstadskrant Utrecht 4  2020 

 


<< terug naar overzicht