Contact met overleden dierbaren via Harmonia

Op Ambachtstraat 12 zetelt Harmonia, de Nederlandse Vereniging van Spiritualisten. Hier komen boodschappen uit het hiernamaals binnen. Binnen hangt de geur van de 50er jaren, passend bij de inrichting uit 1946 van de vergader- en de ontvangstkamer. De tafels zijn voorzien van tapijtjes, er staan boeken en alles heeft een ouderwetse uitstraling.

 

Het pand heeft 450 jaar bouwgeschiedenis en rust op middeleeuwse gewelven. De zaal, een uitbouw, werd vroeger verhuurd voor tentoonstellingen van bedrijven die op de Jaarbeurs stonden, voor concerten, aan koren en voor toneelvoorstellingen. Tot voor kort woonde de beheerder in het pand. Nu nog studenten. Harmonia organiseert seances voor leden en belangstellenden, waarbij helderziende waarnemingen worden gedaan aan de hand van foto’s of voorwerpen van overledenen. Spiritisten geloven dat er leven is na de dood en dat contact mogelijk is tussen de mensen op aarde en het hiernamaals. De contacten komen tot stand via een medium. Medium zijn is een roeping om je gave te gebruiken. Dit leer je van andere mediums. In Nederland bestaat geen opleiding, zoals in Engeland.

 

Secretaris Wim Kramer vertelt: ‘Als jong studentje psychologie kwam ik hier voor een bezoek, als onderdeel van de studie. Nu verdiep ik me in de geschiedenis van de Vereniging. Die werd in 1888 opgericht door J.S. Göbel, een onderwijzer uit Utrecht. Er was in die tijd veel belangstelling voor het spiritisme, vooral nadat koningin Sophie - de echtgenote van Willem III - het Schotse medium D.D. Home ten paleize had ontvangen en dit publiekelijk bekend werd. Ook de wetenschap toonde interesse, vooral de Engelse. Men hoopte inzichten voor onverklaarbare fenomenen te verkrijgen.’

 

Kruishout met alfabet

Tijdens de oorlog werd alles wat niet paste in de nazi-ideologie verboden, zo ook het occulte in 1943. Alle boeken werden in beslag genomen. Kramer: ‘Er is een gedeelte teruggevonden in Rusland.’ Hij heeft de archieven overgedragen aan Het Utrechts Archief.

 

Ze hebben nog steeds de collectie voorwerpen die gebruikt werden om de ‘boodschappen’ te decoderen, zoals het kruishout met het kartonnen alfabet en de tafel die danste en klopgeluiden produceerde. In de zaal waar de seances worden gehouden, hangen schilderijen die ‘in trance’ zijn geschilderd, deze zijn geliefd en worden verzameld.

 

Voor de oorlog had Harmonia 4000 leden, na de oorlog 5000. In de jaren 60 ontstond er een enorme belangstelling voor spiritualiteit en was de parapsychologie ingebed in de Universiteiten. In Utrecht had je het Parapyschologisch Instituut onder leiding van professor Tenhaeff, die parapsychologische verschijnselen zag als komende uit de mens, zelf niet uit het hiernamaals. Nu is de toekomst van Harmonia onzeker, gezien het lage aantal leden (300) en hun leeftijd. Kramer: ‘Vorig jaar deden we mee met Open Monumentendag. Het liep storm, maar niemand meldde zich aan. Er is interesse, maar spiritualiteit vult iedereen op zijn eigen wijze in. Op landelijk niveau wordt nagedacht om de organisatiestructuur te wijzigen in een federatief verband met vergelijkbare stichtingen en verenigingen, die met spiritualiteit bezig zijn, gesprekken zijn gaande.’ •

 

Geschreven door Anna Sterk.
Uit de Binnenstadskrant nummer 5, 2020.


<< terug naar overzicht