Bruidsschat Mitros

Woningcorporatie Mitros zet het restant van de zogenaamde bruidsschat, die zij na de opheffing van het gemeentelijk woningbedrijf kreeg, in de aanbieding. Het ging destijds om ongeveer zeshonderd meest monumentale woningen en andere panden, maar inmiddels is een belangrijk deel verkocht. Het restant is, op wat uitzonderingen na, in beheer bij de Stichting Stadsherstel Midden-Nederland in Amersfoort.

De SSMN beheert ook een flink aantal monumentale huizen van een Amersfoortse corporatie. Ook die komen te koop. De SSMN zou in verband met de continuïteit van het onderhoud het liefst zien dat haar hele bezit in handen komt van één eigenaar. Dat moet dan een organisatie zijn met grote affiniteit met erfgoed.

Een nieuwe wet uit 2015, waarbij de woningbouwverenigingen worden gedwongen zich uitsluitend te richten op bouw en beheer van sociale woningen, maakt de verkoop noodzakelijk.

Zowel het Utrechts Monumentenfonds (UMF) als de Stichting Stadsherstel Utrecht heeft belangstelling voor het Utrechtse deel van het pakket. Veel meer dan ‘belangstelling’ kan er nog niet over worden gezegd, zolang er geen prijs bekend is.

De directeur van de SSMN, Bob van Ree, heeft van het ministerie een jaar de tijd gekregen om geschikte kopers te vinden. Het bezit voor een prikje van de hand doen mag hij niet. De prijs moet marktconform zijn.

Utrechtse huurders van SSMM-huizen vrezen dat zij de dupe worden van de op handen zijnde verkoop. Volgens Van Ree hoeven zij zich echter absoluut niet ongerust te maken. ‘Zolang zij in hun huizen blijven zitten verandert er niets.’ Niet ondenkbaar is een constructie waarbij de SSMM in tact blijft en voor de nieuwe eigenaar het beheer gaat doen. •

Uit de Binnenstadskrant nummer 3, 2017.
Geschreven door Dick Franssen.


<< terug naar overzicht