Binnenstad030 maakt vuist

‘Ambtenaren hebben van hun wethouders de opdracht gekregen om faciliterend te zijn bij de aanvraag van horecavergunningen. Ze omarmen ondernemers als vrienden die ze moeten helpen. Ze zijn hulpvaardig op het gênante af. Maar wat burgers zeggen wordt terzijde geschoven. De gemeente stelt zich op als vijand van de bewoners.’ Dit zei Egbert Wesselink, voorzitter van Binnenstad030, op de eerste grote bewonersbijeenkomst. De zijzaal van de Jacobikerk zat bomvol met 110 bezoekers.

 

Wesselink vertelde dat er de laatste jaren in de Binnenstad 68 horecavergunningen zijn verleend. Daarbij gaat het niet alleen om nieuwe bedrijven, maar ook om uitbreidingen en omzettingen, bijvoorbeeld van broodjeszaak naar restaurant, en om inrichting van een horecahoek in een winkel.

 

Volle bak in Jacobikerk © Humphrey Daniëls
Volle bak in Jacobikerk © Humphrey Daniëls

 

Binnenstad030 ontstond tijdens de commotie rond de invoering van het zogenaamde horecakader 2018, waarin voorgesteld werd op allerlei nieuwe plaatsen ontwikkelingen toe te laten. De groep organiseerde een petitie die door meer dan 1800 bewoners van de Binnenstad werd ondertekend. Dit leidde tot toezeggingen om de overlast van de horeca in kaart te brengen. Pas daarna zou de horeca eventueel meer ruimte kunnen krijgen. Echter, tot nu toe is daarvan niets van terechtgekomen.

 

In een brief aan de gemeenteraad en het college van B&W vraagt Binnenstad030 om ernst te maken met het onderzoek naar de overlast en om vervolgens een plan van aanpak te ontwikkelen. Tim de Beet, lid van de actiegroep, vertelde dat een werkgroep alle nieuwe aanvragen voor horecavestigingen in de gaten houdt en toetst op de regels.

 

Zo nodig worden er visies (bezwaarschriften) ingediend. Dit is heel veel werk en de werkgroep zit dan ook dringend verlegen om uitbreiding. De horecawerkgroep kan helpen om de weg te wijzen hoe je een procedure moet starten en kan juridische ondersteuning bieden. Verschillende buurten zijn daarin geïnteresseerd, zo bleek in de Jacobikerk. Binnenstad030 houdt zich niet alleen bezig met horeca, maar ook met andere factoren die de leefbaarheid bepalen. Utrecht werkt op het ogenblik aan een omgevingsvisie voor de Binnenstad. De actiegroep wil daaraan bijdragen met heldere ideeën over de richting die de Binnenstad op moet om een gezonde balans tussen wonen, werken en recreëren te hervinden.

 

Dat er iets mis is met die balans bleek onder meer uit het verhaal van een bewoner van het Domplein. De gemeente schijnt, zo zei hij, zich absoluut niet te realiseren dat er nog mensen wonen op het plein, om precies te zijn vijf gezinnen. De horeca in de wijde omtrek wordt vanaf het plein bevoorraad. Dat betekent de hele ochtend vrachtwagens voor de deur, vaak met draaiende motoren en lawaaiige koelinstallaties. •

 

Geschreven door Ben Nijssen en Dick Franssen
Uit de Binnenstadskrant, editie 5 - 2019

 


<< terug naar overzicht