Binnenstad toeristisch vermarkt

‘In Utrecht word je niet overspoeld door de toeristen, maar stap je net als een local gewoon op je fiets, in de sloep of ga je wandelend door de Binnenstad’, aldus de nota Perspectief Toerisme 2020. Daarin wordt onder het motto ‘Live like a local’ ingezet op een ‘schaalsprong’ van tien procent meer toeristen. Noodzakelijke voorwaarden zijn ‘[…] aantrekkelijke voorzieningen voor sloepen op een zichtbare locatie voor waterrecreatie in het centrum én meer mogelijkheden voor op­ en uitstaphaltes voor bussen van touroperators.’ Er komen meer kleine hotels in de Binnenstad, winkels mogen horecafuncties erbij nemen en tourbussen krijgen ontheffing op de busbaan. Is het toeristisch beleid zo duurzaam als de gemeente voorstaat?

Wethouder Jeroen Kreijkamp van Economie en Stadspromotie (D66) benadrukt dat zijn belangrijkste taak is de economie van heel Utrecht te laten groeien. Vervolgens legt hij uit dat meer boetiekhotels in de Binnenstad betekent dat de grote hotels daarbuiten moeten, dat integratie van horeca in winkels beter is dan verruiming van openingstijden, en dat tourbussen over de busbaan beter is dan auto’s. Hij erkent logistieke belasting door hotels, maar daar wordt aan gewerkt, net zoals er overleg gevoerd wordt met de wijkraad Binnenstad over ervaren overlast. Belangen worden volgens Kreijkamp evenwichtig afgewogen.


Liefst op de fiets
Worden er grenzen gesteld aan de door deregulering veroorzaakte groei van het toerisme? Nee, zegt Kreijkamp, die liever spreekt over faciliteren van gewenste ontwikkelingen, dan het woord deregulering te gebruiken. Faciliteren van zakelijk en cultuurtoerisme, omdat dat meer oplevert en minder overlast veroorzaakt dan enkel dag- en uitgaanstoerisme. Spreiding is een belangrijk middel om druk te verlichten: grote hotels en festivals elders in de stad waar daar ruimte voor is, en vooral toeristen verleiden niet alleen de Dom te bekijken maar ook, liefst op de fiets, andere bezienswaardigheden in stad en regio te bezoeken. De wethouder somt een reeks projecten op, van milieuzone tot Stationsgebied, waaruit blijkt dat Utrecht duurzaam bezig is. Gevraagd naar voorbeelden van gericht duurzaam toeristisch beleid, verwijst Kreijkamp naar Utrecht Marketing, de organisatie die door de gemeente belast is met de uitvoering. Bij uitblijven van antwoord op mijn e-mail, ben ik gaan zoeken in het ‘Ambitiedocument’ van Utrecht Marketing. ‘Healthy Urban Boost’, ‘Circulaire Economie’, ‘Life Sciences’, ‘Groen, Gezond en Slim’ - onder een veelheid aan termen wordt Utrecht als de duurzame kennisstad bij uitstek gepromoot. Wereldwijd wordt geworven om congressen over deze thema’s naar de stad te halen. 
 

Live like a local © Onno Reichwein

 

Ambassadeurs
Conclusie: duurzaamheid toeristisch vermarkten is iets anders dan een duurzaam toeristisch beleid waarbij milieu, bewoners en ondernemers op de langere termijn baat hebben bij de ontwikkelingen. Circulair economisch betekent dat in de ontwerp- fase van toeristisch product en beleid afval en andere overlast uitgesloten wordt. En dat betekent dat bewoners van begin tot eind in het proces betrokken moeten worden.
Met het ‘Live like a local’ motto ‘brandmerkt’ de gemeente Binnenstadbewoners tot toeristische bezienswaardigheid. Utrecht Marketing prijst bewoners aan als de beste ambassadeurs voor toeristische promotie, maar in het uitgebreide netwerk van publiek/private partners dat deze organisatie vertegenwoordigt, hebben ze geen plaats. Duurzaam idee: duurzaamheid, eerst doen, dan vermarkten.


Karen Salden, woordvoerder van de wethouder, wil graag dat we iets aan de tekst toevoegen. We voldoen met liefde aan haar verzoek. Dit schrijft ze: ‘Zoals gezegd: We vinden het belangrijk dat het toerisme moet blijven passen bij het karakter van de stad en het moet voor bewoners zo min mogelijk overlast geven. Niet voor niets richten we ons sinds 2015 in het toeristisch beleid op ‘Live like a local’. ‘Live like a local’ is dus geen vooropgezette campagne, maar een levensgevoel en een authentiek toeristisch motto. Alles wat organisaties zoals Utrecht Marketing doen om toeristische bezoekers te trekken, wordt ondernomen vanuit die gedachte. Hoe te leven als een local? En dus niet de local als bezienswaardigheid.’

 

Uit de Binnenstadskrant nummer 2, 2017.
Geschreven door Onno Reichwein.


<< terug naar overzicht