Bewoners aan het woord

Door Ben Nijssen
12 maart 2020

 

Woensdag 11 maart vond er een bijzondere bijeenkomst plaats in het kader van de voorbereidingen op een omgevingsvisie voor de Binnenstad. Bijzonder omdat deze bijeenkomst speciaal was georganiseerd om de bewoners de gelegenheid te geven om hun visie op de leefbaarheid van de Binnenstad te geven aan de ambtenaren die het beleid voorbereiden.
De bijeenkomst was ingelast in het uitgebreide programma voor de omgevingsvisie op verzoek van de actiegroep Binnenstad030.


De bijeenkomst vond plaats in het stadkantoor in een  De Wereld Draait Door setting met Ton van den Berg als stand-in voor Matthijs van Nieuwkerk en 4 bewoners als gasten aan tafel met daaromheen een 50-tal Binnenstadbewoners en een 10-tal ambtenaren.
Journalist Louis Engelman sprak vooraf een column uit waarin hij de bewoners waarschuwde tegen te veel conservatisme en tegelijkertijd de vrees uitsprak over de macht van projectontwikkelaars en het feit dat de regie bij de markt ligt. De gasten aan tafel wonen op de Nieuwegracht, Ridderschapstraat, Oudkerkhof en Bergstraat.

 

schermbinnenstad20402(foto: Saar Rypkema)


De bewoner van de Nieuwegracht omschreef zijn woonomgeving als rustig, prettig en sociaal. Heeft zijn woning op een gunstig moment gekocht, zou dit nu niet meer kunnen opbrengen. Door de komst van eengezinswoningen in de buurt waar gezinnen met kinderen wonen was het leefklimaat er duidelijk op vooruit gegaan. Hij heeft zelf ook kinderen, maar die zijn de deur al uit. Hij gaf aan niet ten volle te profiteren van de uitgaansmogelijkheden, maar ‘het idee alleen al dat als je wilt, je kunt gaan stappen’ levert een meerwaarde op. Hij heeft zelf geen last van horeca in de omgeving, hoogstens ’s nachts wat schreeuwers op straat. Hij kon zich wel voorstellen dat als er plotseling een overlast gevende horecagelegenheid zich vlak bij hem vestigde, hij dan zou overwegen te verhuizen.


De bewoner uit de Ridderschapstraat gaf ook aan zijn woonomgeving zeer te waarderen. Hij had eerst op het Domplein gewoond, maar vond zijn huidige woonplek veel vriendelijker en socialer, ook voor zijn kind. Hij ondervond geen overlast van horeca nabij. Volgens hem moeten  de uitgaansgebieden niet verder uitgebreid worden.
Deze bewoner ergerde zich aan de grote stromen fietsers over de Wittevrouwenstraat en het gedrag van die fietsers. Zelf  had hij een auto en vond ook dat bewoners in de Binnenstad een auto moeten kunnen hebben. ‘Je moet bezoekers van de Binnenstad en bewoners van de Binnenstad niet over één kam scheren. ‘De gemeente heeft de plicht om voor parkeergelegenheid voor bewoners te zorgen. Je moet de problemen niet bij de bewoners leggen’.


De bewoner van het Oudkerkhof was kortgeleden nog student. Toen was hij een stapper, maar nu hij samenwoont is dat sterk veranderd. Hij is op zich tevreden met zijn appartement, maar zal toch als de kans zich voordoet, gaan verhuizen omdat de huur voor het appartement veel te hoog is. Als student had hij het nog redelijk getroffen met een kamer van de SSH.  Hij snapt niet waarom de SSH wel redelijke huren kan vragen en andere verhuurders op de vrije markt  de hoofdprijs vragen.

 

schermbinnenstad20401(foto: Saar Rypkema)


De bewoonster uit de Bergstraat woont daar al sinds de zeventiger jaren. Zij heeft de buurt sterk zien veranderen, zeker wat betreft bewonerssamenstelling, waardoor ook de saamhorigheid minder werd. In tegenstelling tot de bewoners van de Nieuwegracht en de Ridderschapstraat gaf ze aan dat studenten bij haar in de straat wel voor overlast kunnen zorgen.
Daarnaast  pleitte ze voor meer woningen voor ouderen in de Binnenstad. Zeker nu het gat tussen zelfstandig wonen en een verpleeghuis zo groot geworden is.
Een gemis zijn ook de kleinere winkeliers in de buurt, een groenteboer, slager of bakker. Die zijn kapot gemaakt door de grote supermarkten.
Parkeren mag net zo goed in parkeergarages, maar dan wel betaalbaar. Groot probleem in de buurt is de overlast van geparkeerde fietsen. Horeca en geluidsoverlast zijn minpunten.


Na de bewoners aan tafel kregen de bewoners in de zaal de gelegenheid om hun ervaringen met wonen in de binnenstad te delen. Niet vreemd dat toen de ervaring met overlast de overhand kreeg. Het meest frustrerend is dat je eerst denkt ergens rustig te wonen en vervolgens een horecagelegenheid met veel (voornamelijk) geluidsoverlast naast je krijgt. Dan is er vooral ’s nachts extreem overlast. De bewoners eisten recht op nachtrust, op kunnen slapen! Op meerdere plekken in de Binnenstad is sprake van verschillende typen van overlast. Meestal draaien bewoners zelf op voor de kosten van bijvoorbeeld geluidwerend glas.

 
‘De gemeente moet een definitie opstellen over wat de grens is voor leefbaarheid’, betoogde een bewoonster. En zo waren er meer kreten waarin de meesten zich herkenden. ‘De Binnenstad gaat aan haar eigen succes ten onder’ en ‘Utrecht ontwikkelt zich ongehinderd als partystad’, ‘Bedrijven worden door de gemeente ondersteund bij (de opstart) van hun activiteiten en de vergunning wordt te makkelijk verleend zonder rekening te houden met de gevolgen voor omwonenden’. Ook was er goede raad ‘De gemeente moet bewoners helpen om overlast te beperken’ en ‘Meer horeca in andere wijken’.


Om terug te komen op de omgevingsvisie: Veel van de zaken die werden genoemd moeten op korte termijn, het liefst nu, aangepakt worden en niet afhankelijk zijn van een door de raad goedgekeurde omgevingsvisie. Voor de langetermijnvisie moet de omgevingsvisie zeker de richting aangeven. Het is  daarbij van belang dat er een duidelijke afweging wordt gemaakt welke grenzen er aan de leefbaarheid worden gesteld en dat woningen betaalbaar blijven. Daarbij dat er sprake blijft van diversiteit in de  samenstelling van bewoners in de Binnenstad. Het vergunningenbeleid moet rekening houden met de diverse belangen en zeker niet alleen met economische belangen.•


<< terug naar overzicht