Bewoners Domplein bang

De gemeente stelt geen beperkingen aan de aard en het aantal evenementen op het heringerichte Domplein. Er wordt ook niet gekeken of een evenement afbreuk doet aan de historische waarde van het plein. De enige beperking is dat er geen twee evenementen tegelijkertijd mogen zijn. De bewoners van Domplein 22, 23, 23bis, 25, 26 en 27, onder wie gezinnen met kinderen, hoorden dit van de afdeling Vergunningverlening van de gemeente. Ze schrokken er erg van.


In een brief aan het college van b&w schrijven de bewoners dat de meeste evenementen blijken te worden georganiseerd door horeca-ondernemers samen met drankleveranciers.


‘Voorwaarde voor het welslagen van een evenement is kennelijk dat het geluid het maximaal toegestane volume heeft. Vaak gaat het er zelfs ver bovenuit. De muren in de huizen staan dan de trillen door de zware bassen. Niet alleen bij concerten, maar ook bij andere evenementen op het Domplein komen enorme overschrijdingen van de geluidsnormen voor. Tijdens de laatste streekmarkt werd in de huizen een niveau gemeten van 98,6 dB - in de meeste gevallen is 80 dB op de buitenmuren het maximum toegestane; bij een evenement op de Maarsseveense Plassen deze zomer was 70 dB de limiet.’

Ingrijpen dringend nodig
De bewoners horen van horeca-ondernemers dat het hun bedoeling is om voor evenementen vaker te kiezen voor het Domplein. De reden is simpel: het Vredenburg is vaak bezet met markten, en de kroegbazen van de Neude willen zo min mogelijk evenementen omdat ze dan hun terrassen moeten opbreken. Vanuit de horeca is ook vernomen dat men daar heeft aangedrongen op verplaatsing van het monument van Jan van Nassau zodat er meer ruimte is voor grotere evenementen (zie Verzin maar eens zoiets, bladzijde 3.)


Voor de goede orde melden de bewoners dat zij niet tegen evenementen zijn. Maar die moeten wél passen in het historisch perspectief van het Domplein. ‘Zoals het nu gaat verwordt het Domplein tot een zuipfestijnplein ten behoeve van de horeca. Er is zoveel overlast dat van leefbaarheid voor de bewoners geen sprake meer is.’ ‘Grijp in, college van b&w’, is het zeer dringende verzoek van de bewoners, die ook nog eens zijn geconfronteerd met de komst van de vereniging van rechtenstudenten JSVU in het midden van hun rijtje tussen Domtoren en ’t Wed. Officieel gebruikt de vereniging het pand op nummer 24 als kantoor, maar er is ook al een feest gegeven met harde muziek en geschreeuw tot laat in de avond.

 

Uit de Binnenstadskrant nummer 4  2017
Geschreven door Dick Franssen


<< terug naar overzicht