Ben Nijssen had desnoods zelf de singel uitgegraven

22 juni 2020
Geschreven door Ineke Inklaar

 

De oorkonde die hoort bij de Speld die 'onze' Ben heeft gekregen, gaat hij in de gang hangen van zijn pand aan de Oudegracht. 'Naast die van mijn vader, die een oorkonde heeft gekregen omdat hij 25 jaar bij de vrijwillige brandweer zat. Dat vind ik wel een mooi plekje.'


Ben Nijssen (71) kreeg de onderscheiding voor zijn nooit aflatende inzet voor het terugbrengen van de singels. Hij was medeoprichter van de Stichting Singelgebied en de drijvende motor achter de bewonersgroep Utrecht weer omsingeld. Daarnaast is hij sinds 1987 voorzitter van het Wijk C-Komitee, één van de oudste buurtcomités in de stad. En is hij een trouw redacteur van de Binnenstadskrant.


De uitreiking is naar voren gehaald. Oorspronkelijk was de planning dat burgemeester Jan van Zanen de Speld pas in september zou overhandigen als na een halve eeuw de stadsbuitengracht weer zou zijn hersteld. Maar de coronamaatregelen staan een groots evenement in de weg en Van Zanen – die per se zelf Nijssen wilde eren – vertrekt naar Den Haag. 


In zijn toespraak bewierookte de burgemeester de Binnenstadsbewoner. 'Telkens als ergens weer water door de singel kabbelde, was jij er als de kippen bij om de singel te vergroenen. Met ecologische oeverbeplanting, bloembollen, vegetatie-eilanden, dieren-uitrustplaatsen en planten in de kademuur.'

 

Foto Ben
Foto door Hillie Smidts


Nijssen werd door hem geprezen omdat hij zich hard maakt voor de leefbaarheid in de Binnenstad. Van Zanen: 'Leefbaarheid betekent voor jou meer dan alleen genoeg groen in de buurt. Dan gaat het ook om verkeer in de wijk, luchtkwaliteit, bouwplannen en geluidsoverlast. Jij duikt overal meteen bovenop en denkt daarbij ook aan de belangen van de ‘buur-buurten’. Als problemen zich dreigen te verplaatsen, spring jij voor die wijken in de bres. Je werkt samen met allerlei organisaties, verenigingen, ambtenaren en buurtbewoners. De clubs waar jij bij betrokken bent of betrokken bent geweest, zijn bijna niet te tellen.'


Nijssen legt uit: 'Toen ik in Utrecht kwam wonen, was de singel al gedempt. Ik wilde iets voor mijn directe woonomgeving doen, vandaar het Wijk C-Komitee. De singel kwam daar als aandachtspunt bij, omdat in het UCP [toenmalig plan voor het Stationsgebied] het water bij de Nieuwekade niet zou terugkomen. Mijn ambitie was toen: de singel moet helemaal hersteld worden, parkeren moet hier van de gracht en doorgaand verkeer moet worden geweerd in de Binnenstad.'


Ben heeft zijn doelen behaald en een Speld ontvangen. 'Ik ben zeker niet klaar, ga echt niet stoppen. Joh, ik zou me dood vervelen! Nu draait het voor mij vooral om het groen in de Binnenstad: meer bomen en planten in de straten – het Jaarbeursplein is bijvoorbeeld veel te stenig -, meer verscheidenheid (biodiversiteit) en aanpassen aan het veranderende klimaat.'


Van Zanen vergeleek de actievoerder met Trijn van Leemput, de vrouw die in de 16de eeuw bijdroeg aan de sloop van het gehate kasteel Vredenburg. Ze woonde in het pand waar Ben Nijssen nu woont. 'Daar moet iets van toverdrank in het water zitten. Want als we jou een schep hadden gegeven, had je die singels nog eigenhandig uitgegraven.' •


<< terug naar overzicht