Beleidsmakers doen stap terug

We gaan het anders aanpakken in Utrecht! De traditionele rol van de overheid verschuift. Vanachter een bureau top-down een stad maken is voorbij. De Omgevingsvisie 2040 wordt samengesteld met initiatief vanuit de Binnenstad zelf.


De uitnodiging van de gemeente aan de stad om op allerlei manieren mee te praten en mee te doen is een stap in de goede richting. Verandering is ingezet. Binnenstadsbewoners moeten vooral aan tafel schuiven bij de gemeente. De stad bruist van de initiatieven.
Een open oproep aan iedereen om dit jaar mee te denken over onze Binnenstad van de toekomst laat zien dat de gemeente haar nieuwe rol erkent.


Nauw betrokken
De Binnenstadgroep met bewoners, winkeliers, vastgoedeigenaren en instellingen en organisaties zoals de Universiteit en de Jaarbeurs, is nauw betrokken bij het nadenken over wonen, werken en werken in Utrecht over 20 jaar. Daarnaast is iederéén welkom op de werkconferenties. Al in december spraken 160 mensen in kleine groepen met elkaar over deelonderwerpen. De uitkomsten worden verwerkt in de uiteindelijke Omgevingsvisie 2040.

 

schermmerel 

Aan wat je van bewoners kunt vragen zit een grens. En natuurlijk heeft iedereen de persoonlijke vrijheid om wel of niet te participeren. Toch zetten vier op de tien inwoners zich in voor de gemeenschap (Utrecht Monitor 2019). Bijna 20 procent van de inwoners onderneemt actie en denkt mee over woningbouw, zwerfafvalbeleid, zorg, verkeersveilige straten of energietransitie.

Traditionele beleidsmakers maken nu plaats zodat bewoners meer ruimte krijgen om beleid te bepalen. Stedelijke ontwikkeling op uitnodiging staat nog in de kinderschoenen. Toch durft Utrecht het aan en zet er vol op in. De energie in de stad is voelbaar. Laten we de handschoen oppakken!•

 

Geschreven door Merel Daniel
Uit de Binnenstadskrant nr. 2, 2020

 

 

Merel Daniel woont met haar kinderen in Wijk C. Als bewoner had zij graag alle werkconferenties omtrent de Omgevingsvisie 2040 bezocht. Het is nog onduidelijk hoe de gemeente het participatieproces weer opstart als de coronacrisis voorbij is (red.).

 

<< terug naar overzicht