Techniek redt bomen

De gemeente past een nieuwe, kostbaardere methode toe om bij de restauratie van de werven oude bomen te redden. Het hele project pakt daardoor aanmerkelijk duurder uit.


De tot nu toe uitgevoerde restauratie van de kademuren heeft geleid tot relatief veel instabiele bomen. Hiervan is er een aantal gekapt en is de rest sterk gesnoeid. De restauraties zijn enige tijd op een laag pitje gezet om te onderzoeken wat de oorzaak van de instabiliteit is. Onderzoek wees uit dat er nogal wat is misgegaan bij de bescherming van de bomen. Een nieuwe opdracht moest uitwijzen hoe de restauratie zo kan dat er minder bomen zullen verdwijnen.

Voor de reparatie van kapotgevaren stukjes gerestaureerde
kademuur wordt een andere steen gebruikt

 

Het resultaat van dit onderzoek is al te zien op rak 1 (begin van de Oudegracht, bij de Zandbrug). Meer dan een maand is men bezig geweest om delen van de kademuur uit te boren. Op dit moment worden er stalen buizen in de grond geboord. Deze techniek wordt wel omschreven als de buispaal-techniek. In vergelijking met de damwand-techniek is dit veel bewerkelijker en dus duurder. Groot voordeel is dat de wortels van de bomen veel minder worden aangetast omdat er minder grond wordt weggehaald en de wortels minder bloot komen te liggen. Tussenkopje


Kapvergunningen

Uit mededelingen van de gemeente blijkt nu dat deze techniek op alle stukken waar de werf smal is zal worden toegepast, bijvoorbeeld op alle nog te restaureren stukken Nieuwegracht en op de Oudegracht rak 9 en stukken van rak 11. Het is niet duidelijk wat deze nieuwe aanpak betekent voor bomen waarvoor de gemeente al een kap- vergunning heeft aangevraagd.
Doordat de buispaal-techniek tijdrovender is, moest de planning ook aangepast worden. Om toch zoveel mogelijk binnen de planning te blijven, gaat men ook in het vaarseizoen door met de werkzaamheden in de Nieuwegracht. De bewoners en bedrijven op rak 1 hebben te horen gekregen dat de werkzaamheden zullen uitlopen tot eind juni en daarna moet er nog bestraat worden.

Uit de Binnenstadskrant nummer 2, 2017

Geschreven door Ben Nijssen
Foto © Ton Verweij

 


<< terug naar overzicht