Versoepeling splitsen en omzetten?

De kans bestaat dat de regels voor het splitsen (in appartementen) en omzetten van woonhuizen enigszins versoepeld worden. Dat zou dan gebeuren op aandringen van belanghebbenden (investeerders, makelaars, enz.) en studentenorganisaties. Zij zeggen dat als gevolg van de per 1 januari 2016 aangescherpte regels de stad vrijwel op slot zit.


Volgens het oude college van B en W is het zinnig te bekijken of bij splitsing van een woonhuis in plaats van de minimale eis van vijftig vierkante meter voor elk appartement een gemiddelde van vijftig vierkante meter kan worden gehanteerd. Bijvoorbeeld twee appartementen van 45 en één van 60. Op het ogenblik mogen vergunningvrij twee studenten in een huis wonen. Te overwegen valt of dat er ook drie mogen zijn. De wijkraad Binnenstad is tegen het wijzigen van de regels.

Volgens een evaluatie heeft het nieuwe beleid goed gewerkt. De schaarse woningvoorraad is beter beschermd.


Gaatjes
In de evaluatie is niet uitgewerkt hoe per wijk het effect sinds januari 2016 is. De Binnenstadskrant houdt op haar website de vergunningaanvragen bij. Uit het overzicht blijkt dat belanghebbenden in de Binnenstad toch nog allerlei gaatjes weten te vinden.


Hieronder een overzicht van de aanvragen de afgelopen drie maanden:
Oudegracht 130 – 132: splitsen verdiepingen in 3 appartementen; Nobeldwarsstraat 7: splitsen in twee woningen; Kromme Nieuwegracht 39: verbouwen Schroevers tot 23 appartementen; Pieterstraat 5:verbouwen 6 appartementen tot 11 wooneenheden; Oudegracht 91: verbouwen kantoor tot 8 woningen; Jeruzalemstraat 3: transformeren in 3 woningen; Hoogt 2 – 10: verbouwen filmtheater ’t Hoogt tot o.a. 10 woningen; Nieuwekade 299: kantoor naar 5 appartementen en kantoor op begane grond; Waterstraat 9: vergroten woning tot drie appartementen; Bakkerstraat 16 B: bovenwoning in drie appartementen; Lange Koestraat 15 BS: splitsen bovenwoning in 2 appartementen; Van Asch van Wijckskade 29: verbouwen bovenwoning tot vier appartementen; Kleine Slachtstraat 5: splitsen naar 2 woningen; Nobeldwarsstraat 7: verbouwen woning tot 2 wooneenheden; Kromme Nieuwegracht 14: verbouwen kantoor naar 4 appartementen; Mariaplaats 3A, 4, 5 en 6:verbouwen kantoor met winkel tot logiesverblijf, winkel en restaurant: Potterstraat 6: verbouwen woning tot 3 appartementen; Voorstraat 32: verbouwen bovenwoning tot 3 woningen; Oudegracht 221: zelfstandig maken onzelfstandige bovenwoning en transformeren bedrijfsruimte naar woning; Vismarkt 8A: wijzigen verdiepingen van kamerverhuur naar short-stay.

Geschreven door Ben Nijssen.
Uit de Binnenstadskrant nummer 3, 2018


<< terug naar overzicht